Doel van de Stimuleringsregeling Educatief Onderzoek is scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs te ondersteunen bij de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis en inzichten over effectief en efficiënt gebruik van ict voor zowel de didactische inzet als de bedrijfsvoering. Op grond van deze regeling kan een bijdrage verstrekt worden voor de realisatie van onderzoeksprojecten die inzicht verschaffen in de opbrengsten van ict voor a) leren b) administratie, organisatie en verantwoording van onderwijs c) professionele ontwikkeling van docenten.

Het zou mij uitermate boeien als er een gedegen onderzoek kwam naar de inzet van stemkastjes bij tekstverklaren.