Professionalisering is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Diverse organisaties bieden cursussen aan, die vaak duur zijn en dat is tegenwoordig op scholen niet altijd wenselijk. Op internet vind ik regelmatig een gratis aanbod van uiteenlopende cursussen, die zeker de moeite waard zijn. Kennisnet heeft bijvoorbeeld vier online workshops o.a. over video in de les, digitaal lesmateriaal en mediawijsheid.

Op de website van LOOK  zijn bij het vakgebied onderwijswetenschappen goede en interessante cursussen te vinden. LOOK (Wetenschappelijk centrum leraren onderzoek) is een expertisecentrum voor de professionalisering van leraren. De kernactiviteit  is het doen van praktijkgericht onderzoek naar het professionaliseren van, voor en door leraren. Dat gebeurt in onderzoeksprojecten in samenspraak met scholen en leraren: co-creatie. De aanvragen voor onderzoeksprojecten komen veelal vanuit de praktijk. Het onderzoekscentrum slaat hiermee een brug tussen onderwijsonderzoek en de praktijk. LOOK ontwikkelt generieke kennis die voor het gehele onderwijs toegankelijk is. LOOK (voorheen Ruud de Moor Centrum) is onderdeel van de Open Universiteit.

Ook het Europees Platform biedt een gratis workshop aan over het gebruik van het Europees Taalportfolio.