Ankie Cuijpers – Lessen zonder schoolboek – Hörshop In het Brabants Dagblad van 16 maart 2011 verscheen onder deze titel een uitvoerig artikel over de succesvolle invoering van computergestuurd onderwijs Duits in de bovenbouw havo/vwo van het Mondriaan College in Oss. De leerlingen zijn enthousiast, ook na langere tijd – het project loopt al sinds 2009.
Aanjaagster van de ommezwaai die in Oss gemaakt is, is Ankie Cuijpers, al dik 31 jaar docente Duits waarvan acht jaar aan het Mondriaan verbonden. Haar collega Jos Gulpen is een stuk jonger maar een prima sectiegenoot waarmee de samenwerking probleemloos verloopt. Heel belangrijk, want er wordt nogal wat van de collega’s gevraagd aan ontwikkelingstijd, inzet en creativiteit.
Over het project vertellen ze: “We werken sinds 2009 met uitsluitend digitaal lesmateriaal dat via onze ELO aangeboden wordt. We kunnen hierdoor inspelen op actuele thema’s in Duitsland en we zijn daardoor niet gebonden aan teksten uit een leergang. Bovendien hebben we het ERK geïmplementeerd in onze lessen en het PTA. De beoordelingscriteria die bij het schoolexamen gehanteerd worden, zijn volledig afgestemd op het ERK. Voor leerlingen is hierdoor de beoordeling transparant, ook bij spreken en gesprekken voeren. We werken met netbooks, een digitaal schoolbord en stemkastjes. Verder maakt de inzet van netbooks het ook mogelijk om activerende didactiek toe te passen m.b.v. de computer.”