In de nieuwsbrief van Linq van juni las ik een oproep aan scholen om zich aan te melden voor het linqproject in het nieuwe schooljaar. Twee jaar geleden heb ik de sectie voorgesteld om ons aan te melden . Helaas waren niet alle collega’s enthousiast, omdat men verwachtte, dat dit extra werk zou zijn. Inmiddels is de samenstelling van de sectie veranderd en kon ik zonder problemen de sectie Duits aanmelden voor dit project. Ik had bij het Europees Platform een aanvraag ingediend voor een taalassitente, maar in plaats daarvan krijgen we een taalassistent-docente . Dit is voor de derde keer, dat we daarmee werken en we hebben hele goede ervaringen. Voor de aanvraag van het Lingproject is de aanwezigheid van een native speaker zeker een pré. Vandaag kreeg ik al bericht, dat ik de datum van 18 september vrij moet houden voor de eerste bijeenkomst. Betekent dat, dat de aanvraag gehonoreerd is?