In het schooljaar 2011-2012 heb ik samen met collega’s  het Talenteam op het Mondriaan College opgezet. Het jaar daarvoor waren we met drie collega’s mvt uit de bovenbouw havo/vwo al bij elkaar gekomen om te overleggen over de inhoud van de PTA’s. Over de resultaten van de bijeenkomsten heb ik een screencast gemaakt. Tijdens de laatste kernteamvergadering heb ik deze laten zien aan de collega’s van het vwo kernteam. Fijn om te merken, na afloop applaus en belangstellende vragen, hoe collega’s deze inbreng waarderen. De opmerking van een collega, dat  hij mij liever naast het bord ziet uitleggen dan alleen mijn stem te horen, zal ik maar als ‘Ausrutscher’ aanmerken, aangezien ik inmiddels tot de categorie ‘Auslaufmodell’ behoor.