Jaap-Jan Vroon schreef een onderzoeks- en innovatieverslag met de titel ChangeByChange. Hij beschrijft hoe hij de innovatiestrategie ChangeByChange heeft ingezet bij het lerarenteam om E-learning in te voeren. Ik ben van mening, dat leerlingen/studenten een positieve invloed uit kunnen oefenen op het gebruik van ICT door docenten.  Het onderzoek van Jaap-Jan gaat hierover, maar het aantal deelnemers is te gering om er een bewijs voor te claimen. Bij Kennisnet Innovatie heb ik een vraagstuk ingediend: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de leerlingen de docent stimuleren om ICT te gebruiken? Helaas heeft dit vraagstuk te weinig stemmen gehaald. Misschien doet de #4T2 denktank er toch nog iets mee. Ik wil er dit nog over kwijt…

Ik ben van mening dat je een leerling en jezelf als docent tekort doet als je innovatie onbeproefd laat. Ik ben geen voorstander van gebruik van ICT omwille van het gebruik, want ICT is een middel en geen doel.  Juist als je dat middel kunt inzetten bij een verbetering van het leerproces en het niet doet dan vraag ik me weleens af hoe het komt, dat de ene docent wel zoekt naar toepassingen van ICT en de ander stoïcijns zijn weg vervolgt zonder ICT.  Het antwoord is giswerk en dan begeef ik me op gladijs. Dat ga ik dus mooi niet doen!

Zelf gebruik ik graag ICT in mijn lessen. Het zorgt voor afwisseling voor mij en voor de leerlingen. Bovendien geloof ik ook dat leerprestaties hierdoor verbeteren, mits je de juiste middelen op de juiste wijze gebruikt. Onderzoek zal dat moeten uitwijzen.

Volgens mij speelt de leerling een strategische rol in de wijze waarop zijn leerproces tot stand komt. Als de leerling constateert dat een les van een docent niet voldoet aan wat er verwacht mag worden van een goede les, dan kan die leerling een aantal dingen doen. In eerste instantie zich afvragen wat zijn of haar eigen rol daarbij is. Verbeter de wereld, maar begin bij uzelf.  Ten tweede de rol van de docent onder de loep nemen. In beide gevallen zal indien de conclusie dat rechtvaardigt, er actie ondernomen moeten worden zonder dat er naar wie dan ook een beschuldigend vingertje gaat. Ik wil me beperken tot het didactische deel. Ik denk dat de leerling daartoe een goede aanzet kan geven, maar de vraag is hoe?

Nodig leerlingen uit bij professionaliseringsactiviteiten waarbij de inzet van ICT een rol speelt en laat hen samen met docenten zoeken naar de juiste middelen. Leerlingen kunnen op deze wijze docenten stimuleren. Vervolgens kan de denktank van Kennisnet  4T2 hulp bieden.

Een bijdrage van Kennisnet over leerlingparticipatie bij de implementatie van ICT