Sinds begin van dit schooljaar starten we op het Mondriaan College met maatwerk. Ongetwijfeld zullen er wat aanloopproblemen dan wel kinderziektes optreden, maar het kunnen oplossen daarvan kenmerkt de professionele kwaliteit van een school. Voor Duits heb ik de komende acht weken een maatwerkmodule voor vwo-4 en vwo-5 ontwikkeld over de Duitse film. De maatwerkmodule biedt gelegenheid om een ander aanbod te realiseren dan het noodzakelijke onderwijsprogramma. In de les hebben we in feite geen tijd om films te laten zien, want dat kost al gauw drie lesuren en met de huidige exameneisen moeten er helaas andere keuzes worden gemaakt: meer nadruk op tekstverklaren.
De maatwerkmodule over de Duitse film is gevarieerd en behandelt de geschiedenis van de Duitse film, de film ‘Das Leben der Anderen’ en de historische achtergrond van deze film. De leerlingen maken als verwerkingsopdracht een poster en maken daarbij gebruik van glogster of popplet
Ik vind het niet alleen belangrijk, dat leerlingen zich verdiepen in Duits, maar ook dat ze kennismaken met nieuwe manieren van presenteren m.b.v. ICT. De module stimuleert het samenwerken en het zelfstandig leren. De opdrachten worden in tweetallen uitgevoerd en de leerinhoud wordt zelfstandig verwerkt. De omschrijving van de module biedt voldoende houvast om zonder mijn hulp of uitleg de opdrachten te kunnen uitvoeren. Mijn rol bij de uitvoering is die van coach. Als er zich een probleem voordoet dan stel ik vragen in plaats van de oplossing te geven.