Via de weblog van Willem Karssenberg las ik over de mogelijkheid om te stemmen met mentimeter. Ik wilde deze tool wel eens uitproberen in vwo-1 en dat is gisteren gebeurd. Vorige week ondergingen onze twaalvers, beter woord dan brugpiepers, de vuurdoop. Ik had de vragen van tevoren gemaakt en in de elo gezet.
Het begon ermee, dat vraag 1 niet werkte. Ik had deze uitgeprobeerd en gewist, maar was vergeten die opnieuw te activeren. Gelukkig deden de andere drie vragen het wel.
Ik was benieuwd wat de leerlingen ervan vonden. Via de beamer liet ik de vraag zien en vervolgens plaatste ik het beeld vast ‘bevriezen’, zodat de leerlingen niet beïnvloed konden worden door de antwoorden van anderen. Nadat iedereen gestemd had liet ik de eerste resultaten zien. Bijna iedereen had het antwoord goed.
Er steeg een gejuich op uit de klas. De vraag was gemakkelijk, maar dat vertelde ik maar niet.

De tweede vraag was moeilijker en dat was ook wel te zien aan de antwoorden. Ik volgde dezelfde procedure als bij de eerste vraag. Na het tonen van de resultaten kwamen de vragen waar ik op had gehoopt:”Maar wat is nou het goede antwoord?” en wederom gejuich bij een aantal leerlingen. Belangrijker vind ik echter de volgende vraag, die meteen volgde:”Maar waarom zijn de andere antwoorden dan fout?”
Vervolgens mocht een leerling die het goede antwoord gegeven had dat uitleggen. Omdat niet zichtbaar is wie welk antwoord gegeven heeft, is dit voor leerlingen ook een veilige manier om te antwoorden.

Bij de laatste vraag dezelfde procedure.

Ik heb ontdekt, dat mentimeter een hele leuke manier is om leerlingen actief bij de les te betrekken. Ze willen weten waarom iets fout is, want ze willen de stof natuurlijk wel kennen voor de toets. Bovendien krijgen de leerlingen die het antwoord goed hebben de kans om iets uit te leggen aan de anderen.