De leerlingen van vwo-1 hebben de werkwoorden haben en sein moeten leren. Een leuke manier om te overhoren is met wordle.

Opdracht: Ga naar www.wordle.net en vervoeg de werkwoorden haben en sein.  Schrijf de persoonlijke voornaamwoorden en de juiste werkwoordsvorm aan elkaar.

Als je klaar bent, klik op GO. Maak daarna een printscreen. Ga naar paint en sla het overzicht op. Lever het plaatje vervolgens via de elo in.

 

Sommige leerlingen waren ook al aan het experimenteren met kleuren en lettertypes. Je kunt de leerlingen laten zoeken naar verschillen als je een wordle met alleen de juiste vormen en een met fouten laat zien. Dit  kun je ook doen met bijvoorbeeld de getallen.

Zoek de verschillen                                                                                                                                                         andere letters, andere kleuren

      

.