De vwo-1 groep Duits heeft voor de tweede keer een toets gehad. Ik heb een analyse gemaakt, omdat ik wil weten bij welke onderdelen welke leerlingen fouten maken. Vervolgens heb ik groepjes gemaakt van drie leerlingen, waarbij telkens  één leerling met 0-1 fout(en) voor een onderdeel. Deze leerling moest dan aan de andere leerlingen uitleggen hoe hij/zij dat onderdeel had geleerd. Bij de tweede opgave legde de leerling met de minste fouten aan het groepje uit hoe hij/zij geleerd had. Soms was een leerling 2x aan de beurt.

De leerlingen hadden de toetsen en gemaakte opgaves bij de hand. Ze zijn een uur lang heel enthousiast bezig geweest en hebben van elkaar geleerd. Sommige ontdekten dat ze bij de woordjes de opdracht niet goed hadden gelezen: leer van Ne-> Du en van Du-> Ne. Éen leerling gaf aan dat hij liever schreef dan met de computer oefenen. Ik heb uitgelegd, dat je juist op verschillende manieren mag leren. We oefenen ook verschillende manieren in de les, maar het duurt soms even voordat leerlingen de juiste methode hebben gevonden. Daarom bespreken we de toets dan ook op deze manier: leren van elkaar.

ft