Op de website van Levende Talen las ik enkele weken geleden een oproep van de Onderwijscoöperatie.
Kern is dat leraren initiatieven nemen en ruimte krijgen om aan de slag te gaan met wat zij denken dat goed is voor hun eigen functioneren en de kwaliteit van het onderwijs. Weet u voorbeelden van dit soort projecten?
Op de website van de Onderwijscoöperatie is het begrip professionalisering als volgt omschreven:
Professionele ruimte is de ruimte voor de leraar om zijn expertise te benutten ten gunste van onderwijskwaliteit. Het gaat dan om de ruimte om te beslissen ten aanzien van onderwijsinhoud, onderwijsinrichting (didactisch, pedagogisch en organisatorisch) en professionele ontwikkeling.
Ik heb met onderstaand voorbeeld gereageerd.
Op het Mondriaan College in Oss hebben we sinds vorig jaar een Talenteam, dat op intitiatief van drie docenten een jaar eerder is gestart. We vonden het belangrijk om de koppen bij elkaar te steken en in elkaars keuken te kijken om meer samenhang te creëren en de kwaliteit van onze lessen te verbeteren. We zijn begonnen met drie bijeenkomsten met van elke sectie mvt één docent. Vorig jaar hebben we deze bijeenkomsten uitgebreid met meerdere docenten en het vak Nederlands. Behalve overleg met elkaar volgen we cursussen en bezoeken we andere scholen en bijeenkomsten buiten school. Inmiddels is dit initiatief geadopteerd in het activiteitenplan van de kernteams havo en vwo. Dit is dus een initiatief tot professionaliseren vanuit de docenten: bottom-up.

Vandaag kreeg ik bericht dat dit voorbeeld opgenomen wordt in de etalage van goede voorbeelden. Binnenkort komt iemand van de Onderwijscoöperatie naar het Mondriaan voor een gesprek over het Talenteam. Mogelijk krijgen we ook nog ondersteuning bij de verdere uitwerking.