image

In de nieuwsbrief van het Europees Platform las ik over de mogelijkheid om een workshop over het Europees Taalportfolio te volgen. Notabene gratis en op je eigen school. Dit leek mij een mooie gelegenheid om met alle docenten mvt deel te nemen. Het MT ging akkoord en op woensdag 7 november tijdens de studiedag hebben de docenten mvt deelgenomen. De sectie Duits had vorig jaar bij het project over de flipvideo al uitgeprobeerd hoe e.e.a. in zijn werk gaat. Het instructiefilmpje is heel gebruiksvriendelijk, maar het is ook goed om met z’n allen eens te kijken hoe zo iets werkt en wat je er eigenlijk mee kunt. Je hebt de Europass en het Europees Taalportfolio. Wil je werken, studeren of stage lopen in het buitenland? Dan is het belangrijk dat je in het buitenland duidelijk maakt wat je weet en kunt. Europass biedt hierbij hulp door middel van het Europass CV. Het Europass CV is een CV waarbij je jouw vaardigheden en competenties op een binnen Europa afgesproken eenduidige manier kunt presenteren. Voor iedereen die wil werken of studeren in Europa is dit een onmisbaar document . Het Europees Taalportfolio is een Europees gevalideerd instrument. Hiermee kunnen alle ervaringen met het leren van talen gedocumenteerd worden. Taalleerders kunnen aangeven welke talen ze kennen, en hoe goed. Dat gebeurt door per vaardigheid vast te stellen op welk niveau van het Europees Referentiekader ze zitten. Voor het verbeteren van hun taalbeheersing worden suggesties gegeven. Het Taalportfolio bestaat altijd uit drie delen: •een talenpaspoort •een taalbiografie •een dossier

De workshop

De volgende onderwerpen werden besproken:

  • Wat is het Europees Taalportfolio?
  • Koppeling met Europass Taalpaspoort.
  • Relatie met het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK)
  • Waarom zou je het Europees Taalportfolio gebruiken in de klas?

Daarna gingen we aan de slag:

  • Docentenportfolio aanmaken
  • Leerlingenportfolio aanmaken
  • Bespreken toepasbaarheid in de les

Een zinvolle besteding van de ochtend door de docenten mvt. Met dank aan Simone Spakman van het Europees Platform voor haar duidelijke uitleg.