soAfgelopen week ging vwo-4 aan de slag met het project Volg je droom: een voorbereiding op de beroepskeuze.  Een van de onderdelen was kennismaken met ICT-tools, die leerlingen o.a. kunnen gebruiken bij hun presentatie. In een eerder bericht schreef ik al eens, dat je leerlingen moet inzetten om docenten ICTvaardig te maken. Een uitgelezen kans voor mij om aan leerlingen een workshop ICTtools te geven, zodat ze daarna collega- docenten enthousiast kunnen maken.  De opzet van de workshop was om leerlingen ICT-vaardiger te maken en hen bijvoorbeeld te leren om digitaal samen te werken. Een topper was de prezi en todaysmeet. Met de eerste gingen de leerlingen serieus aan de slag, maar todaysmeet, bedoeld om mij vragen te stellen, zodat  ik vervolgens  antwoord kon geven, was zoals verwacht vooral een hillarisch medium. Mijn ervaring met todaysmeet is, dat dit vooral de eerste keer gebeurt. Daarna is die lol ervan af en wordt er serieus mee omgegaan.Ook de mogelijkheid om spelletjes te maken met classtools werd uitgeprobeerd. Ik merkte wel, dat leerlingen nog niet de creativiteit hebben om de verschillende mogelijkheden met elkaar te combineren, maar dat is voor een volgende keer.

Met z'n drieën aan één prezi werken.
Met z’n drieën aan één prezi werken.

Via frankwatching vind je duidelijke uitleg hoe samenwerken met een prezi werkt. Overigens hoef je leerlingen niet veel uit te leggen. Ik heb behalve de links een korte beschrijving gegeven wat je met de tools kunt. Leerlingen kennen de tools weliswaar niet, maar als ze eenmaal de link hebben dan is het voor hen een eitje om de weg te vinden. Drie jaar geleden liet ik leerlingen een weblog en website maken en daarvoor maakte ik een uitgebreide stap-voor-stap gebruiksaanwijzing via een powerpoint. Dat hoeft allemaal niet meer. De tijd dat je als docent alles zelf precies moest weten is voorbij. Gelukkig. Dat betekent ook dat ik wel eens tegen leerlingen zeg:”Ik heb een interessante link en probeer eens uit wat je ermee kunt.” Een voorbeeld is  Glogster. Ik heb vwo-4- en vwo-5leerlingen hiermee laten werken tijdens een maatwerkmodule. Leek mij wel een geschikte tool. Ik heb er zelf nog niets mee gedaan. Leerlingen hoefden geen uitleg. Ik deel het standpunt niet, dat je als docent alles moet weten van ICT waar leerlingen in de les mee bezig zijn. Ik vind wel dat je je creativiteit moet gebruiken waarvoor je ICT zou kunnen inzetten. Dat mis ik nog bij de leerlingen, maar als ik bedenk waarvoor ze een bepaalde tool kunnen gebruiken en zij ermee aan de slag gaan dan vullen we elkaar mooi aan.
Neem bijvoorbeeld zelfkrantmaken. Leerlingen zoeken artikelen in online kranten en plaatsen ze in zelfkrantmaken Vervolgens moeten andere leerlingen er een juiste kop bij plaatsen. Een goed oefenening voor leesvaardigheid. Ik kan zelfkrantmaken ook gebruiken om schrijfvaardigheid te oefenen. Leerlingen schrijven artikeltjes in het Duits. Vervolgens geven klasgenoten feedback. Lijkt me een goed idee! Wat ik ALTIJD doe voordat leerlingen aan de slag gaan, is  hen wijzen op veilig internetten: o.a. veilige wachtwoorden en gecodeerde gebruikersnaam.

Spelletje met classtools.
Spelletje met classtools.

Zelf spelletjes maken is altijd leuk. Ook dat leerde vwo-4 deze week.