landkaart4auto3Woensdag 30 januari was een gepimpte oranje BMW de blikvanger op ons schoolplein. Samen met twee medewerksters van het Goethe-Institut arriveerde deze bijzondere auto om 10.00 uur aan de Mondriaanlaan in Oss. Tot 13.00 uur was er in het Duitse lokaal veel te beleven. Anders ook wel, maar nu was het toch wel heel bijzonder. Eerst was klas V1G aan de beurt. In spelvorm maakten de leerlingen kennis met wetenswaardigheden over Duitsland. In kleine groepjes werkten ze aan de verschillende opdrachten, zoals bijvoorbeeld een puzzel van Duitsland maken en daarna vragen beantwoorden, via een mooie landkaart antwoorden op vragen vinden, voorwerpen in een zak voelen en vervolgens het Duitse woord zoeken op een kaart of woorden samenstellen met ‘Auto’. Ook was er een tafel waar je bonuspunten kon krijgen. De opdrachten moesten binnen een bepaalde tijd afgerond zijn en daarna werd er gewisseld van opdracht. In een behoorlijk tempo werd er gewerkt en iedereen was actief bezig. De winnende groep kreeg een mooi t-shirt met de tekst ‘Mach mit’. De meningen van de leerlingen waren unaniem heel enthousiast. Casper:”Ik ben meer over Duitsland te weten gekomen.” Tim:”De opdracht waarbij je het voorwerp moest voelen vond ik best spannend.” Loek, Bjorn en Douwe waren helemaal verguld dat ze even in zo’n mooie auto mochten zitten. “Super”, was hun reactie. Klas MH2D volgde met veel enthousiasme hetzelfde programma. Voor A3A was er een programma dat gericht was op de keuze voor Duits in hun profiel. Deze leerlingen kiezen over enkele maanden een tweede moderne vreemde taal. In de lessen Duits krijgen de derdejaars voorlichting over de keuze voor Duits, maar door deelname aan het Mach-mit-Mobil weten ze nog beter waarom ze Duits zouden moeten kiezen.
Sinds begin van dit schooljaar doet de sectie Duits mee aan het Linqproject. Het doel van dit project is om de positie van Duits op scholen te versterken. Duitsland is vakantieland nummer één voor Nederland en een hele belangrijke handelspartner. Deelname aan het Linqproject is voor onze sectie een stimulans om extra activiteiten te ontplooien voor onze leerlingen. We besteden bijvoorbeeld meer aandacht aan Landeskunde, we gebruiken de doeltaal als voertaal in de les, we gebruiken het ERK als referentiekader en we hebben een native-speaker. Binnen dit kader paste de activiteit met het Mach-mit-Mobil uitstekend. Het Goethe-instituut heeft nog meer voor ons in petto: de Bücherkiste. Inmiddels is de boekenkist met verschillende titels op het ERKniveau A1 gearriveerd. Volgende week worden de boeken uitgedeeld aan de leerlingen van V1G. In een volgende blog zal ik hierover meer vertellen.
Op het Mondriaan College volgen alle eerstejaars leerlingen Duits en dat is heel bijzonder. De meeste scholen beginnen pas in het tweede leerjaar met Duits.