Lijkt het wel. Van al het aanbod aan webtools. Je hebt de één nauwelijks uitgeprobeerd of de ander flitst alweer voorbij op twitter. “Geen paniek”, denk ik dan in al mijn overjarige wijsheid. Immer mit der Ruhe. Zo gebruik ik sinds kort socrative en todaysmeet in mijn lessen, maar in der Beschränkung zeigt sich der Meister. Afwisseling is het adagium.
Opvallend is het competitie-element in beide tools waardoor leerlingen serieus meedoen. Toen ik vroeg wat ze nou van beide tools vonden, overheerste dit antwoord: “Dan kan ik ook zien hoe anderen het gemaakt hebben.”
Socrative kun je voor verschillende doeleinden gebruiken. De inzet bij tekstverklaren heb ik al eens uitgelegd, maar socrative is ook handig om woordbegrip en grammatica op te frissen. Afgelopen week was V6 al behoorlijk in de weer geweest met schrijfopdrachten en tekstverklaren. Bij dat laatste hebben we de antwoorden op open vragen in groepjes behandeld. Via het excelbestand van socrative heb ik alle antwoorden inclusief vragen via het digibord tevoorschijn getoverd. De tekst op papier … jazeker en via hun mobiel konden de leerlingen in de elo bij het juiste antwoord. Mooie cocktail! Vervolgens hebben de leerlingen in groepjes besproken waarom een antwoord op een open vraag nou fout is of goed. Ik werd helemaal vrolijk van de actieve deelname van leerlingen. Ook hier weer het competitie-element met de vraag: “Is mijn antwoord goed of fout?” Uiteindelijk kwamen we er samen uit en werd duidelijk dat helder formuleren heel belangrijk is, maar ook hoe je dat doet.
Uit een schrijfopdracht via Todaysmeet bleek tijdens een eerdere les, dat elementaire kennis nog hiaten vertoont. Dus nog maar eens met socrative een opdracht gemaakt over het gebruik van voorzetsels. Dit soort oefeningen heb ik inmiddels standaard in socrative staan. Tien zinnen is voldoende als vingeroefening. Vooral het gebruik van nach en zu en vor en für zorgt nog voor verrassingen. Volgende week gaan we deze oefening bespreken. Herhaling is altijd goed, maar niet te lang. Degene die het antwoord goed heeft, mag het uitleggen.

Namen zijn vanwege privacy verzonnen
Namen zijn vanwege privacy verzonnen

Inmiddels heb ik een collega Duits op een andere school waarmee ik oefeningen in socrative deel. Daarover in een volgende blog.
Dank aan al die mensen, die via hun blog c.q. twitter hun kennis en ervaring met mij willen delen. Bovenstaande had ik anders nooit kunnen schrijven. Ik ben nog lang niet gek, dus stuur maar.