Vanochtend las ik in een tweet van Frans Droog met een link naar zijn blog over eduClipper. Als het simpel in het gebruik is dan ben ik altijd wel te porren om zoiets uit te proberen.
Afgelopen week had ik de maatwerkklas vwo-4 en omdat ik vind dat maatwerk ook echt maatwerk moet zijn had ik de leerlingen gevraagd om mij een mail te sturen met vaardigheden danwel deelvaardigheden waar ze ondersteuning voor nodig hebben of indien ze goed zijn in Duits een verdiepingsthema willen. De onderwerpen waren verschillend: grammatica, lezen, luisteren en ééntje gaf aan spreekvaardigheid te willen oefenen. Zelf geef ik geen les aan vwo-4, maar aangezien we een elo hebben weet ik wel wat op dit moment behandeld wordt en kan ik met het aanbod daarmee rekening houden. Frans zijn bericht kwam als geroepen. Ik heb voor lezen, luisteren en grammatica elk een educlipboard gemaakt met materiaal voor de leerlingen. Op deze manier kunnen ze zelf keuzes maken wat ze willen oefenen. Ten opzichte van Symbaloo biedt eduClipper de mogelijkheid om verklarende tekst bij de link te plaatsen. Heel handig als je leerlingen aanwijzingen wilt geven bij de betreffende site. Dat moet ik dus nog doen.
Op de site vind je de handleiding om te downloaden en een powerpoint.

Voor grammatica heb ik deze oefeningen bij elkaar geplaatst.
Voor lezen heb ik deze oefeningen verzameld.
Tenslotte heb ik voor luisteren deze oefeningen gekozen.

educlipper