image

Ergens in mei 2013 ontstond via twitter het idee om samen met collega’s mvt van het Graaf Engelbrecht College in Breda een workshop te organiseren over examentraining. Voor mij een mooie gelegenheid om eens datgene wat ik aan examentraining deed bij elkaar te plaatsen.  Allereerst heb ik als uitgangspunt een artikel genomen van professor Gerard Westhoff Leestraining voor een beter examenresultaat. De vier uitganspunten die Westhoff noemt zijn:

  • a.   Het meeste effect heeft veel, heel veel lezen (kilometers maken).
  • b.  Heel belangrijk is de opbouw van een flinke woordenschat leesstrategieën inzetten.
  • c.  Met name slim gebruik van structuurwoorden en van kennis van de wereld kunnen daarbij zeer veel opleveren.
  • d.  Van het oefenen met oude examens boeken leerlingen in het beste geval winst op het gebied van testwisenes

De uitwerking in de praktijk.

A. Leeskilometers maken

Bij Duits maak ik  gebruik van online artikelen uit een gevarieerd aanbod van kranten en tijdschriften: www.focus.de, www.faz.net, www.zeit.de , www.welt.de en verder diverse regionale kranten via deze link http://www.zeitung.de/

Ik kies dan artikelen waarvan ik denk, dat ze interessant zijn voor de leerlingen. Daarnaast kiezen leerlingen ook zelf artikelen die ze willen lezen. De bronnen waaruit ze kunnen kiezen bepaal ik.

Bij elk artikel voeg ik éen of twee opdrachten toe. De opdrachten komen uit Lernen mit der F.A.Z. Das Basismaterial für die Klassen 8-10 und 11-13. Dit materiaal is gratis te downloaden via http://www.fazschule.net/   Als docent moet je je dan eerst registreren en een formulier met schoolstempel opsturen. Daarna heeft men gratis  toegang tot al het materiaal.

Ik heb de volgende teksten en opdrachten gebruikt in de aanloop naar het examen:

1. Stellen Sie  Fragen an den Text, deren Antworten Informationen zu Ort (Wo?), Zeit

(Wann?), Personen (Wer?), Verlauf des Geschehens (Was?) und Hintergründen (Wie?) geben.

http://www.zeit.de/2011/24/P-Facebook

2. ERSTES LESEN

a. Welche Informationen gibt die Überschrift? Was wissen Sie bereits über dieses Thema?

b. Können Sie unbekannte Wörter aus dem Textzusammenhang klären?

Der Kontext gibt oft Hinweise auf die Bedeutung einzelner Begriffe.

c. Unterstreichen Sie unbekannte Begriffe und entschlüsseln Sie deren Bedeutung .

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/jung/diskobesuche-es-ist-uncool-nicht-feiern-zu-gehen-12025239.html

3. ZWEITES LESEN

e. Lesen Sie den Text nun mit Bleistift und markieren Sie Schlüsselbegriffe (ggf. unterschiedliche

Farben für verschiedene Themenschwerpunkte wählen).

f. Teilen Sie den Text in einzelne Abschnitte und formulieren Sie zu jedem Abschnitt eine

treffende Überschrift.

Zufluchtsort mit Kompromissen (wordt uitgedeeld) copyright!

 

4.  g. Veranschaulichen Sie den gedanklichen Aufbau, die Struktur des Textes grafisch, z. B. durch eine Mind-Map, ein Baum- oder Verlaufsdiagramm. Die Grafik kann Zusammenhänge deutlich machen, Ursache und Folgen oder auch Gegensätze aufzeigen oder Bezüge herstellen.

http://www.tagesspiegel.de/berlin/schule/sozialpaedagogik-an-der-schule-gymnasialschueler-leiden-unter-dem-leistungsdruck/1977944.html

5. Schreiben Sie eine kurze Zusammenfassung des Artikels

http://www.zeit.de/2013/02/Paedagogik-John-Hattie-Visible-Learning

6.  Wie die Schule begabte Kinder fördern muss, damit ihre Intelligenz nicht verkümmert. Eine Erklärung in zehn Thesen.

1. Maak een samenvatting van elke these.

http://www.zeit.de/2013/13/Elsbeth-Stern-Aljoscha-Neubauer-Intelligenz

7.  Per groepje van twee leerlingen:

1. Maak bij elke alinea een vraag.

2. Beantwoord de vragen van een ander groepje.

3. Wat was moeilijk?

4. Wat was gemakkelijk?

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/jung/intensivstation-beim-klingelton-in-alarmbereitschaft-11998004.html

8. Video als inleiding: http://www.faz.net/multimedia/videos/video-nachrichten/berlin-prozess-gegen-wirt-nach-komasaufen-1781101.html

1. Welk probleem wordt aangekaart?

2. Waar ligt de oorzaak?

3. Wat is volgens de auteur de oplossing?

http://www.zeit.de/gesellschaft/2011-11/leserartikel-jugendliche-alkohol

9.  Beantwoord de vraag in de ondertitel: Warum wir alle Tagebuch schreiben sollten http://wissen.dradio.de/tagebuecher-schreibe-mit-dir.33.de.html?dram:article_id=244147

10.  Noteer hoe de tekst is opgebouwd m.b.v. een mindmap.

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/jung/teenagermutter-mutter-mit-16-11927810.html

B. Opbouw van woordenschat

Het aanleggen van een idioomschrift bij de teksten en de aanschaf van een  examenidioomboek. Belangrijk is ook het trainen van het raden van de betekenis uit de context. (opdracht 2B). Sommige leerlingen hebben nog moeite met het gebruik van het woordenboek. Bied hier individueel hulp. Oefen met de sterke werkwoorden in de teksten. Met name het herkennen van de verleden tijd in een tekst.

Bijvoorbeeld:

Schreib das Vollverb der fettgedruckten Verbform auf.

Blau, blau, blau sind alle meine Wände: Der Blau-Raum im Föhrer Westküsten-Museum.

03. Oktober 2009 Der Radler drehte den Kopf nach links und verriß 1.  ………….  fast das Lenkrad. Verwundert blickte er vom Radweg hinüber zu dem nagelneuen blütenweißen Gebäude auf der anderen Straßenseite. “Museum Kunst der Westküste” stand 2.…………. in kleinen schwarzen Lettern an der Fassade. Ein Museum? In Alkersum? Nun, der Ort lag 3.…………. zentral auf Föhr und bildete gewissermaßen einen Verkehrsknotenpunkt auf der Insel im nordfriesischen Wattenmeer – aber eben nur einen ganz kleinen. Schließlich zählte die Gemeinde mit vierhundertsiebzig Einwohnern, neunhundert Pferden und Hofkäserei selbst zu den kleinen Orten auf der Insel zwischen Sylt und Amrum und war kein klassisches Ferienziel. Wer Urlaub auf Föhr machte, nahm 4. ………..in Wyk, Nieblum oder Utersum Quartier. Alkersum bot  5. ………….. sich eher für einen Zwischenstopp an. Wer allerdings das neue Museum betrat 6………, könnte sein eigentliches Ziel des Tagesausflugs glatt vergessen.

http://www.faz.net/aktuell/reise/nah/nordsee-das-westkuesten-museum-in-alkersum-auf-foehr-1859946.htmlvan

C. Structuurwoorden/signaalwoorden

In Levende Talen Tijdschrift december 2012 verscheen het resultaat van een onderzoek naar de invloed van structuurmarkeringen op het tekstbegrip.  De mate waarin leerlingen structuurmarkeringen nodig hebben voor goed tekstbegrip is afhankelijk van hun leesvaardigheid. Structuurmarkeerders zijn signaalwoorden en –zinnen die de structuur in een tekst expliciteren en daarmee duidelijk maken hoe de verschillende zinnen met elkaar samenhangen. Aparte teksten per lezerstype lijken niet wenselijk, om lezers zowel teksten met als teksten  zonder structuurmarkeringen te leren begrijpen. Op dit punt ligt dan ook een belangrijke taak voor docenten: zij zouden zwakke lezers leesstrategieën moeten aanleren om impliciete tekstrelaties te identificeren en op die manier efficiënter te kunnen omgaan met ongemarkeerde teksten.

In de examenreader zijn de signaalwoorden opgenomen. Die moeten leerlingen kunnen vertalen en de functie kunnen noemen.  Leerlingen oefenen het herkennen van signaalwoorden aan de hand van teksten.

Bijvoorbeeld:

Wann ist ein Jahr ein Schaltjahr?

Übermorgen ist der 29. Februar – ein seltenes Datum, das es nur in sogenannten Schaltjahren gibt. Die Regel, mit der ermittelt wird, ob ein Jahr einen zusätzlichen Februartag erhält, ist nicht ganz einfach.

Zunächst sind einmal all jene Jahre ein Schaltjahr, die sich ohne Rest durch die Zahl vier teilen lassen – so wie beispielsweise 2008. Allerdings sind Jahre, die sich ohne Rest durch 100 teilen lassen kein Schaltjahr, obwohl sie ja auch durch vier teilbar sind. Deshalb war 1900 kein Schaltjahr. Die Ausnahme von dieser Ausnahme sind dann wiederum jene Jahre, die sich ohne Rest durch 400 teilen lassen. Nach dieser Regel war 2000 eben doch ein Schaltjahr.

Doch warum ist eine so komplizierte Regel notwendig, um Schaltjahre festzulegen? Und warum überhaupt braucht man Schaltjahre?

Die Welt|  Autor: Norbert Lossau| 27.02.2008

D. Het oefenen met oude examens

Hiervoor gebruiken we als uitgangspunt de examenreader.

  • Vraagsoorten: oefen examen 2004 T1 tekst 7 t/m 13
  • Gatentekst: oefen examen 2011 T1 tekst 3 of 2004 T1 tekst 5
  • Valkuilen: oefen examen 2004 T1 tekst 1 tm 3

Citogroepsrapportage.

Aan de hand van de citogroepsrapportage kan men eventueel zien welke vragen extra aandacht behoeven.

E. Tips

Oefenen met online programma’s www.studyflow.nl en http://www.eindexamensite.nl/home.html

http://www.examenapp.nl/

Tips voor het examen http://www.orthoconsult.nl/upload_images/2011-04-222011.04-faalangstkaart.pdf

Checklist kwaliteit schoolexamen  http://www.schoolexamensvo.nl/voor-docenten/vakken/duits/

Teksten om leesstrategieën te oefenen:

havo-4   http://maken.wikiwijs.nl/51604/Leeskilometers_Havo_4

havo-5   http://maken.wikiwijs.nl/52403/Leeskilometers_H5

vwo-6  http://maken.wikiwijs.nl/56512/Leeskilometers_vwo_6