kleef
Met 10 personen op enkele vierkante meters komt de sfeer alleen maar ten goede.

Afgelopen maandagmiddag was ik te gast in Juttas Küche aan de Frankenstraße in Kleef. Met vakcollega’s uit Kleef  en  Kees van Eunen, voormalig docent lerarenopleiding, Kees-Jan van Oorsouw, HAN docent vakdidactiek en ICT en Hans-Joachim Michels, ouddirecteur van een middelbare school in Kleef hebben we de organisatie van het volgende congres Vom Nachbarn Lernen besproken. Dit  congres zal op 21 mei 2014 voor de 8e keer plaatsvinden. Mijn rol is nog maar bescheiden, omdat ik  net een jaar betrokken ben bij de organisatie. Het is een hele klus om zo’n congres te organiseren voor docenten uit Nederland en uit Duitsland. Er moet voor elk wat wils zijn. Ik was al vroeg in Kleef en ik heb de tijd genomen om eens in de buurt rond te wandelen. Het was bovendien prachtig weer. Ik had het gevoel even op vakantie te zijn door de typisch Duitse winkeltjes en cafeetjes in de buurt, maar vooral ook door de mooie bouwstijl van de huizen, die voornamelijk uit appartementen  bestaan.

Om half acht was ik weer thuis en na het eten belde mijn tweede corrector. Ik had alles goed nagekeken, meer mag ik er nog niet over zeggen. Na donderdagmiddag mag dat wel. Ook belde ik Ferun Böttcher van Fontys uit Sittard nog even voor een kort overleg, want volgende week maandag geef ik daar twee gastlessen over ICT en ERK en toetsen. Eind juni maken de studenten daarover dan een toets.

netwerkDinsdagmorgen heb ik nog een toets nagekeken en de les voor woensdag en donderdag voorbereid. Dinsdagmiddag heb ik  eerst een vergadering van de PMR bijgewoond en daarna gezwind met de trein naar Utrecht voor een bijeenkomst van NetwERK.  Samen met collega’s mvt, die ook lid zijn van NetwERK, hebben we een beoordelingsformat schrijfvaardigheid vergeleken en de voor- en nadelen besproken. Na de pauze gaf  Masja
Mesie van APS  een workshop waarin we kennis maakten met toetsvormen en beoordelingsmodellen voor spreek- en gespreksvaardigheid. Ook kregen we nog een spel mee voor de leerlingen ‘Chunk Game’ en een kaartspel ‘Hoe motiveer ik mijn leerlingen in de taalles’. De input van deze middag ga ik delen met mijn sectiegenoten.
Woensdagochtend les gegeven op het Mondriaan College en ’s middags thuis nog gewerkt aan de voorbereiding voor maandag.

dtvDonderdag was heel bijzonder want dan merk je een heel klein beetje wat een docent die Leraar van het jaar wordt allemaal aan media aandacht krijgt. Voor de middagpauze werd ik gebeld door weekblad Regio Oss voor een telefonisch interview.  Dit verscheen afgelopen vrijdag in hun krant en op internet in Kliknieuws. Met collega John van ICT was afgesproken om het 6e uur opnames te maken in de eerste klas vwo, want hier werk ik ook met de  digitale lesmethode. Woensdag hoorde ik dat DTV uit Oss ook opnames wilde maken en er was dan ook behoorlijk wat reuring in het lokaal. De leerlingen vonden het natuurlijk best spannend, want ze zouden ook geïnterviewd worden. Ik ben een beetje beduusd van deze aandacht, maar zoals ik in het interview van DTV ook al aangeef, biedt alle aandacht de kans om het beroep van leerkracht te promoten. Ik vind bijscholing en de inzet van ICT heel belangrijk. Ik houd zelf dan ook al enkele jaren mijn bijscholingsactiviteiten bij. Eerst via het bekwaamheidsdossier en sinds vorig jaar via  www.registerleraar.nl.  Ik houd zo een goed overzicht wat ik allemaal aan bijscholing doe en de tijdsinvestering die het vergt. Dit laatste krijg ik overigens dubbel en dwars terug door het plezier dat het lesgeven op deze manier mij biedt. Ik investeer door bijscholing niet alleen in mijn werk, maar voor een groot deel ook in mijzelf.

Vrijdag had ik ’s ochtends een afspraak in Breda bij Avans met Clemens van den Broek, hoofd van het Avans ondernemerscentrum en Dirk-Wim in ’t Hof, beleidsmedewerker Duurzaamheid bij de Gemeente Oss en  twee studenten  van Avans Amani Singh en Walid Nazar.  De beide studenten hebben hun afstudeerscriptie geschreven over ‘Optimalisatie MVO-beleid en realisatie van de titel Fairtrade gemeente’. Ruim een jaar geleden heb ik contact opgenomen met Avans ondernemerscentrum over een mogelijke samenwerking tussen Avans, het Mondriaan College en de Gemeente Oss. Afgelopen vrijdag vond de evaluatie over deze samenwerking plaats en alle drie de partijen willen komend jaar graag weer samenwerken.

Voor het Mondriaan College was het uitgangspunt  de leerling kansen bieden om zijn ondernemende talent te benutten. De overheid is al een aantal jaren bezig om de samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven te stimuleren en te versterken. Ook het bedrijfsleven ziet de noodzaak en werkt samen om leerlingen en studenten te helpen bij het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden door ‘learning by doing’. Op het Mondriaan College willen we dat leerlingen de aansluiting tussen theorie en praktijk van het ondernemen ervaren in hun eigen omgeving. Wat we niet wilden was meegaan in de flow van andere middelbare scholen door zelf leerlingen kleine ondernemingen te laten oprichten. We willen ons onderscheiden en willen dat niet alleen op inhoud, maar ook op kwaliteit door aansluiting te zoeken bij het Avans Ondernemerscentrum. Na een oriënterend gesprek en daaropvolgend een presentatie door de heer Van den Broek van Avans leek ons een samenwerking een uitgelezen kans om ons schoolprofiel te verrijken met Leren Ondernemen. Wat ons erg aanspreekt binnen het Avans Ondernemersplan is het uitgangspunt dat leren beleven is. We zien de inbreng van onze leerlingen vooral als een ondersteuning van de werkzaamheden van studenten van Avans. Hierdoor maken onze leerlingen kennis met diverse facetten van het ondernemen op hbo-niveau. Als derde partner leek ons de gemeente Oss een goede keuze. De gemeente Oss heeft op haar website een prominente plek ingeruimd voor ondernemen. Het was voor ons dan ook een unieke kans en een uitdaging voor alle partijen om elkaars mogelijkheden op het gebied van ondernemen te verkennen.

Dinsdag 11 juni overhandigen beide studenten hun scriptie aan Dirk-Wim In ’t Hof.

De rest van de ‘vrije’ vrijdag en zaterdag heb ik gewerkt aan de voorbereiding van de gastlessen en toetsen gemaakt voor de toetsweek. Verder heb ik ook nog een maatwerkles voorbereid voor a.s. dinsdag, want dan komt Leraar24 opnames maken over ICT gebruik in de les en samenwerking binnen het Talenteam. Daarover volgende week meer.