Maandag 10 juni ben ik naar het zuiden afgereisd, naar de lerarenopleiding Fontys in Sittard. De reis van Druten naar Sittard is voor mij geen straf. Ik ben geboren en getogen in  Stevensweert en als ik het ANWBbord met de naam van het eiland in de Maas zie, dan krijg ik de neiging om even de snelweg vaarwel te zeggen en via Echt en die vreselijke bocht  (Aesterbergerweg), die leidt naar de brug over  het Julianakanaal naar mijn geboortedorp te rijden. Vroeger fietste ik elke dag naar de mulo over die brug. In mijn ogen was het destijds al een hele klim om boven te komen, maar dat is niets in vergelijking met het huidige gedrocht van een bocht. Een soort Caubergje.  Mijn oude school bestaat niet meer, daarvoor in de plaats is nu het eigentijdse  Connect College gekomen. Een school waar ik mij zeer zeker thuis zou voelen. Net als het Mondriaan College een school waar men niet bang is om nieuwe ontwikkelingen te omarmen. Ik wil  graag nog eens gaan kijken op het Connect College.
2013-06-16 Voor een ‘Abstecher’ naar Stevensweert was helaas geen tijd, want ’s middags en ’s avonds stond een gastcollege op het programma: studenten voltijd en deeltijd wegwijs maken met taaltaken en ICTtools. Een leuke bezigheid zeker als je merkt, dat aanstaande docenten het werken met ICT net zo leuk vinden als mijn eigen leerlingen. Ik had een symbaloo pagina aangemaakt met sites met digitaal lesmateriaal, webtools, Duitse kinderzenders en handigheidjes. Het eerste halfuur zijn de studenten de sites met oefenmateriaal voor leerlingen zelf gaan bekijken. Welk materiaal vind je op deze sites en waarvoor kun je dat gebruiken in een les? Vervolgens hebben ze enkele tools uitgeprobeerd. De links en handleidingen staan ook op  symbaloo.  Daarna heb ik mijn prezi laten zien over het ERK en heb ik materiaal uitgedeeld, waaronder een checklist voor het maken van een taaltaak. Als laatste opdracht hebben de studenten zelf een taaltaak gemaakt.

Dinsdag 11 juni was een drukke dag. Eerst ’s morgens naar het gemeentehuis in Oss, samen met rector Theo Bekker om aanwezig te zijn bij de presentatie van de scriptie van twee studenten van Avans in Breda, Amani en Walid.  Beide studenten hebben leerlingen uit V5 begeleid bij het doen van onderzoek in de gemeente Oss. Wat mijn neus daar nou weer bij deed? Ik zit in de werkgroep ondernemen op het Mondriaan en had bedacht om het thema ondernemen op te zetten samen met Avans Ondernemen in Breda en de gemeente Oss. Voordat het project uiteindelijk van start ging heb ik hierover diverse keren contact gehad met Clemens van den Broek van Avans en Emine Yildirim van de gemeente Oss. Vooral dankzij Emine kon binnen de gemeente een geschikt project gevonden worden.
Onlangs bijgewerkt1Uit het voorwoord van de scriptie: “Dit deelproduct is geschreven voor de dienst Stadsbeleid en afdeling Leefomgeving, wonen en economie van gemeente Oss. Dit product is tot stand gekomen voor de beantwoording van het onderdeel Fairtrade.

De afgelopen weken hebben wij met veel plezier het marktonderzoek voorbereid. De voorbereidingen zijn getroffen in samenwerking met het Mondriaan College. Het Mondriaan College is een ondersteunende partij binnen het onderzoek. De middelbare school is gevestigd in Oss. Het doel van de middelbare school was om de VWO-5 leerlingen kennis te laten maken met de begrippen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Fairtrade. Tevens was het belangrijk dat de scholieren een beeld konden vormen op welke wijze men een onderzoek verricht op Hbo-niveau. Vanaf februari 2013 zijn de leerlingen begonnen met de voorbereidingen, dit is gedaan door middel van diverse deelopdrachten. De opdrachten zijn wekelijks uitgevoerd. Vervolgens heeft het marktonderzoek op 2 april 2013 plaatsgevonden. Tijdens het marktonderzoek zijn de leerlingen de binnenstad van Oss doorgelopen en zijn de benodigde invullijsten voor de aanvraag van de Fairtrade titel ingevuld. Dit is soepel verlopen, dit kwam mede door de vooraankondigingsbrief die bij de detaillisten is afgegeven daarnaast zijn vooraf berichten geplaatst op diverse mediakanalen. De detaillisten reageerde enthousiast en waren blij met het Fairtrade geschenkje en de templates die zijn overhandigd. Kortom er kan teruggeblikt worden op een leerzame en leuke samenwerking met (de leerlingen van) het Mondriaan College!

Uit: Deelproduct Mondriaan college  “Optimalisatie MVO-beleid en realisatie van de titel Fairtrade gemeente” W. Nazar en A. Singh

Leraar24

Enkele maanden geleden heb ik gehoor gegeven aan een oproep van de onderwijscoöperatie om voorbeelden op te sturen van professionalisering door docenten zelf. Zulke uitdaging ga ik graag aan. Ik heb info opgestuurd over het Talenteam en het gebruik van webtools. Blijkbaar is dit concept reden genoeg voor Leraar24 om er twee filmpjes over op te nemen en dat gebeurde dus ook afgelopen dinsdag. Doordat de afspraken met Leraar24 al geruime tijd eerder waren gemaakt betekende dit, dat ik moest pendelen tussen de presentatie van de scriptie, het interview en  opnames  voor Leraar24 en het fotomoment op het bordes bij het gemeentehuis. Uiteindelijk is het allemaal gelukt, maar we konden helaas niet bij alle onderdelen op het gemeentehuis zijn. De opnames voor Leraar24 duurden tot 17.00 uur en ook hier was het passen en meten, omdat de opnames voor twee thema’s door elkaar liepen. Collega’s moesten op het afgesproken tijdstip aanwezig zijn  voor opnames en een interview en leerlingen werden geïnterviewd. Natuurlijk waren er ook opnames van de lessen. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.  Voor mij stond er ook nog een vergadering van de PMR op het programma en een maatwerkles voor vwo-4 en om 15.30 nog een bijeenkomst van de werkgroep ondernemen. We zouden evalueren en plannen maken voor het komend schooljaar. Helaas is dat laatste niet gelukt. De opnames van Leraar24 liepen iets anders dan gepland. Flexibiliteit is een mooie uitvinding. Leraar24 was onlangs ook op het Mondriaan voor opnames over de literatuurles bij Nederlands.

Woensdagochtend 12 juni heb ik les gegeven en allerlei administratieve zaken rrafgehandeld. ’s Middags heb ik het lerarenregister eens bijgewerkt. Sinds februari 2012 plaats ik daar mijn professionaliseringsactiviteiten.

Donderdag 13 juni was een spannende dag: de examenuitslag en hoe gek kun je wezen. Om 7.55 uur zat ik thuis voor mijn laptop te staren naar www.cito.nl en maar F5 indrukken op de pagina van de normering. Onzin natuurlijk, want exact om 8.00 uur kwam de normering binnen. Zoals verwacht heel goed nieuws voor havo met een N-term van 0,2 en voor vwo een N-term van 0. Na de examenbespreking met collega’s van de Orionscholen had ik al een heel goed gevoel. De leerlingen hadden het goed gedaan, maar de bevestiging was er dan uiteindelijk nog diezelfde dag toen de de groepsreportage van wolf via de mail binnenkwam. Voor mij is het altijd extra spannend hoe mijn groep ten opzichte van de landelijke deelnemers scoort. Zeker omdat mijn collega en ik op een ‘eigenwijze’ lesgeven met een geheel zelf ontwikkelde methode. Inmiddels werken we vier jaar met digitaal lesmateriaal en vooral veel met teksten om de leesvaardigheid te bevorderen. Ik heb nu echt het gevoel dat deze aanpak vruchten afwerpt.

havo                                                                                                                                                                              vwo

examenhavoexamenvwo

De hele donderdag stond in het teken van de eindexamenuitslag: cijfers uitrekenen, vergaderen en natuurlijk de geslaagden feliciteren.

Vrijdag 14 juni eens geen schoolse activiteit, maar met José Jansen- Gulen ’s middags naar Nijmegen geweest. José was in 2010 leraar van het jaar voor het mbo. Wij hebben samen de lerarenopleiding gevolgd in Nijmegen. Beide ook Duits en Nederlands. Als studenten waren we goed bevriend. Inmiddels hebben we deze vriendschap sinds een aantal jaren weer opgepakt en doen we samen leuke vrouwendingen. Winkelen, lunchen en soms iets cultureels, maar natuurlijk hebben we het ook regelmatig over onze gezamenlijke passie: lesgeven en wisselen we interessante ideeën uit. Toch weer school. Nou ja!