studiecoachIn een eerdere blog gaf ik al aan dat ik via Twitter en nieuwsbrieven op een eenvoudige en tijdbesparende manier informatie  krijg hoe je je onderwijs op een hedendaagse manier vorm zou kunnen geven. Maar ook per toeval kun je op ideeën komen. Afgelopen week kreeg ik van StudieCoach van de Open Universiteit een herinneringsmail, dat ik mij had ingeschreven voor een workshop, die over vijf dagen plaats zou vinden. Ra, ra, ra, ik weet van niks, tenzij het de workshop effectief studeren betreft, maar die is al lang geweest. Toch maar even kijken bij StudieCoach . Vervolgens kom ik dan op een fantastische site met informatie over workshops voor studenten om hen te helpen hun studie succesvol af te ronden. Via korte videofragmenten wordt uitgelegd wat je kunt verwachten van de betreffende workshop. Bij mij ging een lampje branden en ik bedacht dat deze workshops ook voor onze eindexamenleerlingen vwo-6  interessant zouden kunnen zijn. Niet en masse er naartoe maar bijvoorbeeld drie leerlingen bezoeken afwisselend deze workshops en delen vervolgens op school de zo verkregen informatie. Dat heeft een tweeledig effect: leerlingen leren zelf van de workshop en ze leren om de opgedane kennis te delen. En wat mijn workshop betreft: ik zal maandag wel even bellen hoe het zit, want volgens de site zijn er in juli geen workshops in Nijmegen.

In diezelfde week kwam de nieuwsbrief van Kennisnet binnen en zocht ik naar informatie over 21st century skills om met de workshops van LOOK hierbij aan te kunnen sluiten.  Ruim voldoende interessante onderwerpen om mij eens in te verdiepen. Nu even niet, maar het staat in de planning.

cs@RheaFlohr noemde gisteren in een van haar tweets dat 21st century skills gepland was en ik weet dat zij daarmee een event van TheCrowd bedoelt.  Dus even kijken op de site en ja hoor, Op 25 september vindt er in Tilburg bij Fontys Hogeschool een bijeenkomst plaats . Waar gaat die over? Er wordt veel over 21st Century Skills gesproken. Vaardigheden die in het onderwijs van nu geleerd moeten worden. Over welke skills hebben we het? Waar komen ze vandaan? Leren leerlingen tegenwoordig echt anders?  Of komen steeds meer leraren erachter dat leerlingen actiever bij het leerproces betrokken willen worden?
De leraar maakt het verschil als het gaat om het leerproces van de leerlingen (Hattie, 2009). In deze bijeenkomst gaan we ervaren hoe je als leerkracht leerlingen een actieve rol geeft in hun eigen leerproces. En welke rol spelen de 21st century skills in het onderwijs hierbij? Vaardigheden die leerlingen tenslotte moeten ontwikkelen om voorbereid te zijn op een leven in de 21e eeuw (Voogt en Roblin, 2010). Ik hoop dat mijn lesrooster het mogelijk maakt om in Tilburg aanwezig te zijn. Ik wil namelijk eens kijken in hoeverre de workshops van LOOK aansluiten bij de vaardigheden die leerlingen moeten beheersen in de 21ste eeuw.

De nieuwsbrief van vo-content en mijn in overvloed aanwezige nieuwsgierigheid bracht mij bij een publicatie van  Alfons ten Brummelhuis over zijn bevindingen met ICT in het voortgezet onderwijs. Ten Brummelhuis is gastspreker op 2 oktober tijdens een bijeenkomst van schoolleiders en bestuurders. Soms wil ik gewoon  eens weten wat er voor hen zoal te beluisteren valt op zo’n dag. Nieuwsgierigheid leidt mij dan  tot  De transformerende kracht van ICT, de inleiding van Het Jaarboek ICT en samenleving 2012. LOOK

Dit is dan mijn input voor een nieuwe uitdaging: de concretisering van schoolbeleid naar het leslokaal. Ik hoef niet te wachten totdat de kernteamleider met concrete plannen komt. Ik begin gewoon zelf.  Ik wist het al, maar kon het nog niet benoemen: ik ben een sociaalleerder pur sang. Hoe ik dat weet?  Op de site van de Open Universiteit kun je een test doen. Zie hier het resultaat.

Welke tags zouden bij bovengeschetste situatie passen?  Toeval -> Open universiteit (LOOK)-> Kennisnet-> Twitter -> TheCrowd -> vo-content -> nieuwsgierigheid.