Het wordt snikheet vandaag en dat betekent vroeg op en ramen en deuren open om een frisse wind door het huis te laten waaien. Daarna maar eens Twitter lezen en ook daar heerst al vroeg bedrijvigheid. Mijn aandacht wordt getrokken door een tweet over Vlaamse lacunes bij leraren. Uit onderzoek aan acht Vlaamse hogescholen is gebleken dat het slecht is gesteld met de algemene kennis van studenten. Studenten blijken zelden of nooit een krant te lezen of naar het journaal te kijken. Als oplossing voor de kennislacune heeft men bedacht om alle docenten te verplichten om binnen hun colleges de actualiteit extra in de verf te zetten. Interessant is de conclusie dat de oorzaak gezocht wordt in het voortgezet onderwijs. Het zou voor Nederland ook goed zijn om in de lessen veel meer de actualiteit te betrekken. Als voorbeeld neem ik mijn eigen lessen Duits. Al sinds vier jaar maak ik geen gebruik meer van een methode van de uitgever, maar gebruik ik actuele teksten. Wat hebben leerlingen aan informatie die al jaren oud is en vaak achterhaald? Ze hebben geen zin om zich daarin te verdiepen of er over te praten. De motivatie ontbreekt en dat is nou net waar het om gaat in het onderwijs: leerlingen motiveren. Dat doe je met aansprekende teksten die de nieuwsgierigheid opwekken. Thema’s waar leerlingen iets over willen weten en dus lezen en er met elkaar over discussiëren. Regelmatig een video als inleiding op het thema en terloops ook nog wijzen op grammatica, want dat is slechts hulpmiddel en geen doel op zich. Grammatica leer je het beste als je ziet waarvoor het nodig is: in de context.
Na de rellen in Haren was de tekst ‘Besser feiern mit Facebook’ (Zeit) een prima keuze. Leuke stof voor discussie en om de vijf w-vragen te oefenen: wie, wat, waar, wanneer, waarom. Ook een tekst over het onderzoek van John Hattie ‘Ich bin superwichtig’ vormt een mooie basis voor een discussie, maar eerst maken leerlingen thuis een samenvatting, want daaruit blijkt of je de grote lijn in het verhaal kunt ontdekken. Ik ben dan altijd benieuwd naar de mening van leerlingen. Wat vinden zij van Facebook en hoe gaan zij daar mee om en hoe ervaren zij de invloed van een docent op hun leerprestaties? Een artikel uit der Spiegel over leerlingen en hun smartphone “Am Esstisch ist handyfreie Zone” staat dicht bij de belevingswereld van leerlingen. Welke regels hebben ze thuis of zijn er geen afspraken? Ook ethische vragen zoals ‘Ab wann ist der Mensch ein Mensch?” een thema van de Deutsche Welle leidde tot interessante uitspraken, want is een doodgeboren baby van 500 gram nou een mens of niet? Eerst in een kleine groep discussiëren en daarna een debat. De essentie van het artikel was, dat een doodgeboren baby minstens 500 gram moet wegen om begraven te mogen worden. Wat vinden leerlingen? De meningen liepen uiteen. Na de discussie liet ik de echofoto’s zien van mijn ongeboren kleinkind van twaalf weken: een echt mensje. Mooi als je ook een stukje privé kunt toevoegen aan de les.