Afgelopen zaterdag was de verkiezing van de Leraar van het Jaar 2013. Volgens het NOSjournaal had de jury gekozen voor de klassieke leraar die betrokken is en  niet voor de moderne leraar die internet en sociale media gebruikt. Deze versusgedachte doet mijns inziens geen recht aan Joost noch aan Jan-Willem en ik voel mezelf ook niet aangesproken. Beide heb ik op maandag 23 september tijdens de laatste juryronde leren kennen als betrokken en moderne docenten met enorme inzet voor hun leerlingen. Waar het mij om gaat, is de teneur van het verhaal, waarmee de tegenstander van ICT in de les gewillig gevoed wordt en vervolgens denkt te kunnen uitbuiken van ICT en innovatie in de les.  Maar ook het gebruik van ouderwets is tendentieus. ‘Niet de leraren die handig gebruik maken van internet en sociale media, maar ouderwets betrokken leraren mogen zichzelf ‘Leraar van het Jaar 2013′ noemen.’ Alsof betrokkenheid ouderwets is. Laten we hopen dat betrokkenheid eeuwigheidswaarde heeft.   Als je genomineerd bent, dan betekent dat al, dat je betrokken bent, want anders kom je niet eens door de eerste juryronde volgens mij. Waar het om gaat is dat alle genomineerden hart hebben voor de leerlingen, want waar doe je het anders voor. Ik was vorige week maandag tijdens de laatste juryronde waarbij Jan-Willem en ik een interview nabootsten als onderdeel van de mediatraining zeer onder de indruk van de rustige en bijzonder heldere uiteenzetting van Jan-Willem over wat hem tot genomineerde docent had gemaakt. Zelfs in mijn twee minuten toespraakje heb ik aan hem gerefereerd als een docent waar ik graag mee wil sparren. Gewoon een heel fijn mens.  Ook Joost heeft geweldig geïnvesteerd om zijn onderwijs en dat van vele, vele geschiedenisdocenten beter te maken met zijn prachtige en duidelijke video’s. Het is te kort door de bocht om aan de uitslag van de verkiezing als nieuwsbrenger een dergelijke tegenstelling  te verbinden. Enkele minuten na de uitslag bespraken Joost, Jan-Willem, de rector van het Jan van Egmond College, mijn afdelingsdirecteur van het Mondriaan College en ik  al het plan om elkaars ervaring en kennis te delen tijdens studiedagen op de drie scholen. Niks geen tegenstelling. Klassiek en modern gewoon samen: it takes two to tango. Samen goed onderwijs maken daar gaat het om.