Onlangs vroeg een collega mij of ik een webtool kende die aan de volgende criteria voldeed:

  1. Leerlingen kunnen een open vraag beantwoorden.
  2. Na elke vraag zie je meteen het antwoord van alle leerlingen.
  3. Je ziet welke leerling welk antwoord heeft gegeven.
  4. Leerlingen kunnen elkaars antwoord niet zien.
  5. Het programma heeft een optie om de antwoorden bij projectie via de beamer af te schermen.

In een flits kwam het een en ander langs, maar ik adviseerde hem om het eens met  www.mentimeter.com te proberen.  We zijn samen in de docentenwerkruimte gaan zitten en hebben het programma uitgeprobeerd. Ik gebruikte mentimeter meestal voor een aantal meerkeuzevragen om te kijken of leerlingen geleerd hadden. Ik wist dan echter niet wie wat geantwoord had. Ik bedacht tijdens het overleg om de leerlingen bij het beantwoorden van een open vraag eerst de naam en dan het antwoord te laten invullen. Op die manier zie je wie wat heeft ingevuld. We kwamen erachter dat er interessante toepassingen zijn. Voor mijn vak Duits zal ik er iets over vertellen. Het gebruik van mentimeter is heel eenvoudig en ik hou het dan ook bij het wat en niet het hoe. De leerlingen uit vwo-1 en vwo-2 en havo-4 hebben volgende week een toets  met onder andere woordjes. Bij de vorige toets waren er leerlingen die niet goed geleerd hadden en ik wilde weten  of ze dat nu wel gedaan hadden, maar ik wilde hen ook helpen met de moeilijke woorden en die nog eens onder de aandacht brengen.

Op de plek van de vraag vulde ik het woord in en de leerlingen moesten naar de website  en het vraagnummer intoetsen.

Go to https://www.govote.at/ and enter   43 02 81  to vote

Ze kregen daarna het scherm waar ze hun voornaam en het antwoord in konden tikken. Vervolgens maakte ik  gebruik van de optie om de antwoorden af te schermen. Nadat iedereen het antwoord gegeven had, liet ik de antwoorden zien.  Wie welk antwoord gegeven  had was nu voor iedereen zichtbaar en dat trekt blijkbaar toch de aandacht.  Welk antwoord was goed?   Wie was het  daarmee eens? Wie oneens? Waarom? Je kent de trucjes. Als laatste tikte ik op het goede antwoord en dat verscheen dan extra groot. Een hele zinvolle manier om te oefenen en vooral om de moeilijke woorden onder de aandacht te brengen.

mm1 mm2 mm3 mm4