Valt het jou ook op? Hoe moeilijk is het toch om de spelling goed op papier te krijgen.  We weten wel hoe het moet: word of wordt of gebeurt of gebeurd.  De regels kennen we, maar als het op toepassen aankomt, dan gaat het mis. Regelmatig kom ik op blogs of tweets een persoonsvorm tegen die  een letter te veel heeft of een voltooid deelwoord met de verkeerde letter: een t in plaats van een d. Vooral gebeurd is zo’n mooi voorbeeld. Het gebeurt nogal eens, dat de persoonsvorm wordt geschreven als gebeurd. Begrijpelijk, want de persoonsvorm en het voltooid deelwoord zien er alleen op papier anders uit. Ik moet altijd goed nadenken bij de schrijfwijze van bepaalde werkwoordsvormen, maar het gaat wel eens mis. Gelukkig bij anderen ook.  Gisteren nog in een mooie blog van een professioneel schrijfster: “… dat jij zo’n reis niet meer volhoud.” Het kan dus iedereen overkomen. Poeh, wat een opluchting. Eigenlijk zouden we net als in het Duits tussen een stam op d of t een e moeten plakken. Hij wordet morgen negentig jaar. Ik word honderd. Geen vergissing mogelijk. Als we dan ook in het Duits de naamvallen eens konden vervangen door der, die, das en meer niet. Zouden we elkaar dan niet meer begrijpen? Misschien veel beter, want dan hebben we in de lessen meer tijd om ons echt met leerlingen bezig te houden in plaats van met dit onderdeel van grammatica. Over honderd jaar misschien.

Ik heb me voorgenomen om een verzameling met voorbeelden aan te leggen. De link naar de blog heb ik weggelaten.

…   het lukt mij niet altijd om vlot te spreken als ik weet dat ik opgenomen wordt

Er wordt dus vertelt wat de lerende wel en wat hij niet zou moeten doen.

… en vond daar de link naar de visie over het onderwijsconcept wat ontwikkelt is door een aantal scholen

… nu moest ik met mijn team in gesprek over de vorm waarin we ons onderwijs wilde gieten.

Op de vraag welke van de drie hun voorkeur heeft antwoorde in één klas 90% voor Kahoot.