Alhoewel we statistisch gezien steeds ouder worden en dus meer leeftijd genereren, loopt de tijd die leerlingen krijgen om via school te leren daarmee niet parallel. Ons  schoolsysteem, po en vo, zit vastgeklemd tussen ons vierde en in veel gevallen ons achttiende levensjaar. We willen wel veranderen op inhoud, maar niet op tijdsduur. Allerlei voorstellen tot aanpassingen passeren de revu. We willen wel aanpassen op weken en uren in een schooljaar, maar niet op jaren in een mensenleven. Wat is er op tegen om een vmbo-t vijfjarig te maken, een havo zesjarig en voor een vwo/gymnasium zeven jaar uit te trekken? Kerndoelen en eindtermen veranderen niet, maar er is wel ruimte voor de docent om te professionaliseren en er is ruimte voor leerlingen om zich goed voor te bereiden op een vervolgopleiding. Wat is één jaar op een mensenleven?