Afgelopen vrijdag was de laatste les voor vwo-2. Volgend schooljaar mag ik hen weer les geven en ik wil deze leerlingen meer meegeven dan een juiste uitspraak of grote woordenschat van Duits. Ik wilde eens aandacht besteden aan umdenken. Umdenken is volgens Duden: anders herangehen, die Dinge neu begreifen, sich in einen Lernprozess begeben, seine Ansichten ändern, seine Auffassungen revidieren, seine Denkweise verändern, sich umgewöhnen, umlernen, sich umstellen.
Anders herangehen vind ik een mooie omschrijving, want ik wil dat leerlingen uit een negatieve denkhouding komen en vooral gestimuleerd worden om zelf actief te zijn. Met alleen activerende werkvormen ben je er niet. Ook het denken moet om. Via Twitter kwam ik onderstaand overzicht tegen.

Wat zeg je tegen jezelf
Een aantal herkenbare uitspraken van de leerlingen las ik in de linkerkolom en het leek mij een mooie afsluiting van het schooljaar om hierover met de leerlingen in gesprek te gaan. Via de beamer liet ik de foto zien en ik vroeg de leerlingen om in de linkerkolom te kijken naar zinnen, die ze zelf gebruiken en deze op te schrijven. Blijkbaar waren de zinnen zo inspirerend dat ze vanzelf met elkaar in discussie gingen wanneer ze zoiets nou zeiden. De laatste zin ‘Plan A werkt niet’ daar waren ze het over eens, dat had nog nooit iemand gezegd.
‘Ik kan dit niet’ en ‘ik snap er niks van’ waren veruit favoriet. De bedoeling voor volgend jaar is, dat ze op de desktop van hun laptop een notitie maken met de op voor hen toepasselijke zin uit zowel de linker- als de rechterkolom als reminder.

20140627_092646

Tot slot heb ik gevraagd om aanvullingen voor beide kolommen. Het duurde even, maar er kwamen toch twee mooie voorbeelden en oplossingen voorbij.
Amy zei:”Wat heb je hier nou aan?”, waarop een klasgenoot antwoordde:”Wat kan ik ervan leren?”
En nog een van Rob: “Ik vind het zo saai!” Hij maakte de restrictie dat dit bij sommige vakken was en niet bij alle lessen. Ik vroeg wat je als leerling dan hieraan kunt doen? Volgens Jordi moest je dan een grapje vertellen en als docent meelachen, want dan kon de klas daarna weer serieus verder. Maar het beste idee kwam van Freek: “Docent worden.”
20140627_095238