Tijdens de Lerarenbeurs in Ede sprak ik met Dick van de Water over wat ik leerlingen eigenlijk wil leren. Aangezien ik docent Duits ben zou je verwachten, dat ik zou antwoorden:”Op een behoorlijk niveau Duits spreken.” Toch is dat voor mij niet het allerbelangrijkste. Ik wil bijdragen aan het proces van een goed mens te worden, die op een volwaardige wijze kan bijdragen aan de maatschappij en Duits biedt daarbij mogelijkheden. Toen ik eenmaal besefte dat ik dat met een boek, waarin alles is vastgelegd voor de komende vier of vijf jaar,  nooit voor elkaar zou krijgen, wist ik wat me te doen stond. Weg met de methode. Bovendien is de meest actuele tekst uit een boek al bij de eerste druk minstens twee jaar oud. Overigens is dat ook het geval bij examenteksten. Tijdens het lezen van Het Alternatief werd ik gesterkt in mijn overtuiging dat ik gelijk had met het mij en de leerlingen ontdoen van een methode, die door de uitgevers is gedicteerd. Leo Prick vertelt in het interview met René Kneyber over dezelfde ervaring. “Een samenvatting laten maken van een tekst die je een jaar eerder ook al had gebruikt had? Dat is toch verschrikkelijk saai.”(blz.33) Zo voelde het ook bij mij toen ik nog met een boek werkte.

Duits is een taal en als zodanig een middel om te communiceren, niet meer en niet minder. Het gaat daarbij om de vaardigheden, spreken, gesprek voeren, schrijven, lezen en luisteren. Ik wil leerlingen zo veel mogelijk laten lezen en zoek op internet naar teksten die leerlingen zouden kunnen boeien. Je weet natuurlijk maar nooit. Voor havo-4 had ik een tekst over het herfstweer. Die was afkomstig van de Müncher Merkur . Via het ZDF vond ik een mooie passende video van vier minuten.

Afgelopen week heb ik  de volgende onderwerpen behandeld:

havo-4

  • Herbstwetter
  • Facebook verboten für Lehrer
  • Wenn Schüler nicht zur Schule gehen
  • Die Deutschen und der Tourismus

havo-5

  • Die Wahrheit über das Rauchen
  • Die Wahrheit über Cannabis
  • Wie viel Taschen-/Kleidergeld für 17jährige?

vwo-6

  • Behörden warnten Kanzlerin
  • Zwischen Ekel oder Genuss

Inmiddels is het ruim een jaar geleden dat ik deze blog schreef en vandaag bij het doorspitten van alle berichten ontdekte ik dit blog in concept. Eigenlijk heel actueel, want via Twitter las ik dat er op een school bij de sectie Frans in drie dagen tijd besloten was om een nieuwe methode aan te schaffen. Het kan nog sneller en rigoureuzer. Vijf jaar geleden besloten mijn collega en ik in nog geen twee minuten om de methode van de uitgever niet meer aan te schaffen in de bovenbouw havo en vwo en zelf materiaal te zoeken en te ontwikkelen. We begonnen in de eindexamenklassen en het jaar daarop volgden havo-4 en vwo-4 en vwo-5. Nooit spijt van gehad.