Enkele weken geleden las ik in de nieuwsbrief van de community Duits een oproep van een collega over de voorbereiding op het eindexamen. Op de betreffende school had men wel al een scholing genoten via APS, maar dat had niet tot het gewenste effect geleid. Misschien waren er collega’s die wat tips konden geven. Ik wilde wel voldoen aan dat verzoek, alhoewel ik geen garantiecertificaat uitdeel voor het resultaat.

Aangezien ik  het materiaal voor de examentraining in een wikwijsarrangement heb staan was het gemakkelijk delen met de collega. Enkele oefeningen maken de leerlingen met Socrative, want dan kun je als docent en ook als leerling snel het resultaat zien en vooral bij welke vraagsoorten het probleem zit. Daarna kun je differentiëren en maatwerk bieden. In de bijbehorende tekst van de opdracht stond dat vragen m.b.v. www.socrative.com  beantwoord zouden worden en dat de leerling  via ‘student login’ het roomnummer  in moest vullen. Dit kreeg men van de docent. De collega mailde mij enige tijd later of ik hem het roomnummer kon geven. Helaas werkt het zo niet. Blijkbaar was Socrative een onbekend fenomeen. Tijd heb ik inmiddels genoeg en ik heb  een kort filmpje gemaakt m.b.v.  screencast over het opstarten van Socrative: aanmaken van een account en het invoeren van soc-nummer. Er is veel mogelijk met Socrative, maar ik wilde de uitleg beperken tot het meest noodzakelijke. Men leert tenslotte veel door zelf ontdekken. De soc-nummers, waarmee je content kunt delen in Socrative, heb ik via de mail samen met de link van het filmpje opgestuurd. Ik heb nog niet gehoord of het allemaal gelukt is.

Toen ik de mail kreeg met het verzoek om het roomnummer moest ik denken aan die leerling die … je weet wel.  Toch waardeer ik de collega die hulp zoekt, maar niet alles komt op een presenteerblaadje. Je hebt verschil in leraren.