Vandaag was Ewoud van der Knaap, letterkundig germanist en literatuurdidacticus aan de universiteit van Utrecht aan het woord op NPO Radio1 over het lerarentekort bij Duits.

De uitzending is te beluisteren via gemist op 24.min. 50. In het vijf minuten durende interview werd gevraagd naar de oorzaak van het tekort. Volgens Van der Knaap kiezen te weinig scholieren voor de opleiding Duits. Maar hoe komt dat? Eerst noemt hij een aantal redenen waarom Duits wél gekozen zou moeten worden, zoals een brede cultuur, veel moedertaalsprekers in Europa en veel handel met Duitsland. Een eenduidig antwoord voor het tekort is volgens hem niet te geven. Vervolgens geeft Van der Knaap als reden dat de beeldvorming niet goed is:  Duits is alleen voor freaks. De interviewer vult nog aan met de opmerking dat veel leraren met pensioen gaan.

Ik miste in het gesprek een belangrijke oorzaak namelijk de promotie voor de bètavakken met name voor meisjes door het ministerie van OCW de afgelopen jaren.  Een succesvolle actie als ik de publicaties mag geloven, maar een leerling met een bètaprofiel kiest per definitie geen talenstudie. Daar zit de crux. Een probleem dat zich voordoet na de studie is het vinden van een baan. In De Volkskrant verscheen 24 januari een artikel met de kop ‘Technische studie helpt vrouw niet aan baan’. Van de vrouwen met een technische hbo-opleiding of hoger had 87% werk gevonden. Daarentegen had 96% van de hoogopgeleide vrouwen met een onderwijsgerichte opleiding een baan. Willen we meer studenten Duits dan zullen we moeten beginnen bij de voorlichting over de profielkeuze. Een mooie quote voor de studiekeuze Duits is de slotzin van Van der Knaap:”Wählen Sie Deutsch und Ihre Zukunft sieht besser aus.”

gb

Hieronder een overzicht van de tweets van Van der Knaap na de uitzending over de te nemen stappen in verband met het lerarentekort.

  1. Stap 1 : creëer rust op scholen.
  2. Stap 2: werk aan aantrekkelijkheid van het vak.
  3. Stap 3 : betaal leraren op hoog niveau! Behoud expertise in onderwijs.
  4. Stap 4 : ondersteun nieuwe leraren.
  5. Stap 5 : laat de leraar zich op kerntaken focussen en let op werkdruk in het onderwijs.
  6. Stap 6 : informeer leerlingen en studenten over mogelijkheden.
  7. Stap 7 i: maak de studiekeuze voor het leraarschap interessant. Boeiend werk, veel afwisseling en veel kansen.
  8. Stap 8: begeleid moedertaalsprekers (import). Cultuurverschillen, hoge eisen aan (vak)didactiek. Zie @EpNuffic
  9. Stap 9 : maak instroom van late beslissers (spijtoptanten, zij-instroom) mogelijk.
  10. Stap 10: faciliteer deeltijd voor studenten ,@MinOCW en

Dat het voor scholieren interessant is om Duits in het vakkenpakket te kiezen blijkt uit diverse publicaties.  Afgelopen weken verschenen er verschillende bijdragen over de keuze voor Duits, onder andere in Didactief , Actiegroep Duits , Elsevier, een blog van Marc van Oostendorp en Studieren in Deutschland. wss