Vandaag kreeg ik in mijn mailbox een uitnodiging voor een professionaliseringsevent. Tijdsduur éen dag. Kosten € 478,00. In de onderwijs cao VO is vastgelegd dat een leraar per schooljaar ten minste recht heeft op € 600,- voor deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten. Stel ik zou deelnemen aan dit eendaagse event, dan heb ik nog €122,00 over voor 75 uur bijscholing.  Dat betekent dat ik het overgrote deel van mijn bijscholing in elk geval zonder vergoeding  in moet vullen. Op zich geen probleem, want ik heb vaak waardevolle scholing  gevolgd zonder dat die één cent kostte. Dergelijke scholing is vaak niet geaccrediteerd en  staat voor de leuk bij andere activiteiten in het Lerarenregister. Ik vind het jammer, dat er na een vrij dure scholing van een dag nauwelijks tijd is om de ideeën aldaar opgedaan verder uit te werken voor de lespraktijk. Het zou toch mooi zijn als een deel van de scholingsuren ook gebruikt mocht worden als voorbereiding om in de praktijk te kunnen laten zien wat je op zo’n dag hebt geleerd en  dat je op je school in je sectie of je team, afhankelijk van de gevolgde scholing,  deelt wat je met je scholing hebt gedaan. Dat vind ik nou belangrijk voor in het Lerarenregister. Overigens mag de docent zelf bepalen hoe hij deze  83 uur scholing gebruikt. Dat hoeft niet persé op zijn vakgebied te zijn. Een cursus mindfulness  mag ook. Mij lijkt een regelmatige scholing op het gebied van je vak geen verkeerde insteek. Toch ken ik vakcollega’s die al jaren les geven en diverse cursussen gevolgd hebben, maar nog nooit voor Duits.  Dat vind ik nou jammer! Er is gedurende  het schooljaar voldoende aanbod en vaak ook nog gratis of tegen geringe kosten. Vandaag las ik over een mooi aanbod via de Linq nieuwsbrief: van 8 t/m 18 juli 2015 vindt in Hannover een nascholingscursus voor leraren uit de 5 partnerregio’s van Niedersachsen plaats met als thema ‘Didaktik und Methodik, Sprache und Landeskunde für DaF’. De kosten voor de cursus, maaltijden en verblijf zijn gratis. Vorige week heb ik een bijscholing gevolgd in Kleef (D), vom Nachbarn lernen. Elk jaar een gevarieerd programma. Kosten voor de hele dag inclusief warme maaltijd €10,00. Zeg nou eerlijk, waar vind je dit nog? Het Goethe-instituut biedt een scholingsprogramma aan voor docenten Duits. Een echte aanrader om met de hele sectie aan deel te nemen. Het programma kan in overleg samengesteld worden. Kosten €50,00 inclusief lunch. Wat heb ik als docent Duits nou aan zo’n dag waar ik voor €478,00 naar Erben Wennemars mag luisteren met het risico dat het uitloopt, om bekende redenen,  een gratis tablet krijg en als afsluiting een illusionist. Tussendoor dan inspirerende lesideeën enzovoorts. Enkele maanden geleden was ik bij een conferentie. Daar hoorde ik van een gerenommeerde aanbieder wat ik vijf jaar geleden al gehoord had en zonder blikken of blozen werd de beruchte leerpiramide nog eens opgevoerd. Als afsluiting een docent als entertainer, zonder dat ik kon opmaken wat ik daar in mijn lespraktijk nou aan had. Enfin…

Er staat iets moois in de steigers voor docenten Duits, die meer willen dan het boek open slaan. Binnenkort gaan Kees van Eunen en ik in gesprek over een concept om te delen. Geen dure workshops etc. , maar een format over halen en brengen.

Men vraagt zich misschien af waarom ik nog bijscholing Duits volg of , zoals gisteren,  nog bij het Symposium Scholen om van te leren aanwezig was. Ik ben toch met pensioen! Het schijnt bij mij een natuurlijke behoefte te zijn: leren. Bij mij gaat leren niet met pensioen.

Volgens de Onderwijsraad heeft dit leren dan een sociaal-culturele en persoonlijke functie. Het is maar dat je het weet:)