Dit twitterbericht heb ik geretweet, omdat de geïnterviewde docent André Spang in Duitsland een echte voorloper genoemd mag worden op het gebied van ict op school.  De hashtag #ecs15 staat voor explore, create, share 2015 een college aan de universiteit van Keulen. De volledige inhoud van dit college staat in een wiki. André Spang is leraar aan het Kaiserin Augusta Gymnasium in Keulen en lector Mediapedagogiek en Muziekpedagogiek  aan de universiteit in Keulen. Een student van zijn college #ecs15 interviewt hem. Hieronder de samenvatting.

Waarom vond André Spang het belangrijk om digitalisering in de les te integreren?
In Duitsland is het benutten van digitale media aan scholen nog een stiefkindje. Leerlingen gebruiken social media veelvuldig. Spang vindt dat leerlingen ook moeten leren  kritisch om te gaan met media en daarom moet je ze ook gebruiken in de les en niet er alleen over praten. De digitalisering gaat in Duitsland heel langzaam. Dat ligt volgens hem aan de mentaliteit. Men is weliswaar zorgvuldig en bekijkt alles heel kritisch, maar de digitalisering zelf gaat in vergelijking daarmee heel snel. Dit vraagt om sneller tot actie over te gaan en media te gebruiken. Duitsland, zo blijkt uit een onderzoek, loopt achter ten opzichte van buurlanden.  In deze buurlanden zijn het bepaalde groepen in de samenleving, Spang noemt het de intellectuelen,  die social media vooral gebruiken om met elkaar kennis te delen. In Duitsland worden social media echter veelal ingezet om informeel te communiceren. Spang spreekt uit ervaring als hij aangeeft dat men door netwerken veel van het buitenland kan leren.
De wetgeving omtrent gegevensbescherming  zou ook aangepast moeten worden naar de huidige tijd.

Hoe kan men als docent omgaan met cyberpesten?
Pesten is niet iets van deze tijd, maar het verschil is de reikwijdte. Nu kan men met cyberpesten veel mensen bereiken.  Het is belangrijk dat men concreet aangeeft wat men moet doen bij deze vorm van pesten. Dat kan alleen als je als docent aanspreekbaar bent en het vertrouwen van leerlingen hebt.

Verandert de rol tussen docent en leerling door digitalisering?
De rol van docenten verandert door social media. De docent geeft het raamwerk aan en studenten werken zelfstandiger. Als docent kun je ook van studenten leren. Studenten hebben vaak een voorsprong op de kennis over het gebruik van media. Het is een wisselwerking, maar de docent is de expert. Hij heeft uiteindelijk de pedagogische en didactische kennis. Je kunt ook dingen anders doen zoals flippingtheclassroom. De tijd in de les wordt  beter benut doordat de lesstof thuis al bekeken kan worden en de docent nu in de les beschikbaar is om op vragen in te kunnen gaan en te oefenen.

Wat is een ander voordeel van digitalisering behalve flippingtheclassroom?
Het is tijdsonafhankelijk, het kunnen delen en maken van materiaal, netwerken, materiaal elders vinden, het non-formele leren. De kritiek bij het gebruik van sociale media is vaak dat men niets meer samendoet, maar veel leren kan ook buiten de school.  Het klaslokaal wordt een ruimte waar je elkaar ontmoet en samenwerkt. Dat is een enorm potentieel. De school is niet de plek om te consumeren, maar om te leren. De plek om elkaar als mens te ontmoeten.

Komen de verwachtingen uit?
Spang is een voorloper op het gebied van mobiel leren zoals het gebruik van tablets. Gelukkig zijn er steeds meer docenten die daarmee bezig zijn. Hij krijgt veel positieve reacties van leerlingen en dat is uiteindelijk zijn doelgroep. Ze zijn gemotiveerd en halen goede cijfers. Er zijn veel mooie projecten tot stand gekomen.

Tip: Wees authentiek, blijf leren en sta open voor dingen.