Het was echt genieten aan het eind van de week. Ik mocht aanwezig zijn op vrijdag 22 januari tijdens het Ontwerpfestival op de Radboud universiteit. Studenten die de minor creative educational design volgden bij docent Amber Walraven en praktijkdocent Gijs Palsrok hadden duidelijk hun best gedaan. Directeur Onderwijs professor dr. Odin Dekker opende de middag en vertelde tijdens zijn inleiding dat deze minor opgezet was om meer studenten te laten kennis maken met het vak van docent met name voor de tekortvakken.  Amber hield vervolgens een betoog over het 21e eeuw leren, dat volgens haar bestaat uit een mix van de goede elementen die zich hebben bewezen in het verleden en de nieuwe mogelijkheden van deze tijd. Via het twitteraccount van Amber heb ik de worsteling van studenten  kunnen volgen, want een les ontwerpen is geen sinecure. De studenten gaven ook aan dat ze nu ervaren hebben, dat een goede voorbereiding op een les heel belangrijk is en dat de theoretische kennis een wezenlijk onderdeel vormt.
De opzet van deze middag was zeer geslaagd: studenten gaven eerst een pitch over hun les en vanaf 15.45 uur kon men op de ontwerpmarkt terecht en vragen stellen over de lessen. Ik vond het echt fantastisch wat ik heb gezien en gehoord. Ik dacht, echt waar, dat ik al veel wist over lesgeven, maar elk ontwerp was telkens een verrassing. Soms heel eenvoudig zoals bij de keuze maken voor een leesboek. Vera en Anne maakten gebruik van de site lezen voor de lijst en zij ontwikkelden een interessetest voor de leerlingen. Samen met de niveautest van deze site een prima hulpmiddel als advies bij de keuze van het juiste boek voor een leerling.  De tool Padlet hebben Vera en Anne ingezet om van de leerlingen te weten te komen wat de verwachting van een boek was vóór  het lezen en of  die verwachting is uitgekomen.

PhotoGrid_1453488007144

Ook was ik onder de indruk van het stappenplan voor het vertalen van Grieks door Maria en Joske. Leerlingen vertalen vaak  woord voor woord, maar dat is niet de juiste methode. Het is belangrijk voor een correcte vertaling dat je let op bijvoorbeeld de naamval en voorzetsels. Hun oplossing was een duidelijk stappenplan.

20160122_153751
Jessie en Monique ontwikkelden een les om het naamwoordelijk gezegde begrijpelijk te maken. Toen zij aangekondigd werden met dit onderwerp was mijn reactie: “Oh jeetje!” Met gelach van het publiek tot gevolg. De problematiek is mij als docent Duits en Nederlands maar al te goed bekend. Geweldig hoe zij dit opgelost hebben. Ik verklap nog niks, want tijdens hun pitch hielden zij er ook de spanning in. Binnenkort krijgen we alle lesontwerpen, die ook in de praktijk getoetst zijn, tot onze beschikking. Een beetje trots ben ik ook wel op het lesontwerp van Melchior. Hij baseerde zich op een blog van mij over het gebruik van de webtool Socrative bij tekstverklaren. Helemaal blij werd ik, toen een docente aan Melchior vroeg of hij deze les misschien eens bij haar kon geven. Natuurlijk wilde hij dat! Ik kan nog veel meer mooie voorbeelden noemen van een les over uitspraak en gespreksvaardigheid bij Spaans tot een les over het leren van vocabulaire. Voor mij als docent mvt was deze middag als een snoeptrommel voor een kleuter. Ja en natuurlijk vind ik het jammer, dat er nog geen studenten Duits, een tekortvak,  deze minor hebben gevolgd, maar wie weet… Volgend jaar nieuwe kansen en grijp die kans is mijn advies aan studenten!

Het ervaringsverhaal van Willemijn Steenhuizen

Ontwerpen educational design