CjiyxooW0AAsNmqOnderwijs is niet sexy en krijgt daarom geen aandacht volgens huidig voorzitter van de Vereniging Hogescholen Thom de Graaf in een interview met NU.nl in 2012. Door onderwijs dan maar sexy te noemen lijkt de meest simpele oplossing. Echter, voor positieve aandacht is goed onderwijs nodig en daarvoor is samenwerken een must. Dat samenwerken belangrijk is, wist ook het mooiste meisje van de klas, Helena van Engelen. Nog tijdens de uitzending zocht ik haar website op en ontdekte haar drive: dromen, doorzettingsvermogen en doen. Het is Helena gelukt om in enkele jaren tijd een plek te creëren voor kansarme kinderen in Peru. Ze zou deze droom nooit hebben kunnen verwezenlijken, omdat ze mooi en sexy was, maar omdat ze geholpen werd door vele anderen. Op haar website staat in dikke letters Samenwerken aan een betere toekomst. Een mooiere slogan voor onderwijs kan ik niet bedenken.
Daar zou ook de nadruk moeten liggen bij de werving van nieuwe docenten en bij de imagoverbetering van onderwijs. Niet op sexy. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid en twee leerlingen Dide Reemers en Willemijn Eekhof noemden tijdens hun TEDxYOUTH, dat je als leerling samenwerken eerst moet leren. Kwalitatief goed onderwijs kan alleen door goed samen te werken en dat is nu juist wat het onderwijs zo aantrekkelijk maakt: je staat er niet alleen voor. De vraag is of docenten die leerlingen moeten leren om samen te werken deze vaardigheid zelf wel beheersen. Het echoot in mijn tijdlijn dat dit een taak is van de lerarenopleidingen. Ik ben van mening dat juist daar als docent je autonomie ligt. Ga samenwerken!


Jörgen van Remoortere, docent wiskunde, schreef in zijn blog getiteld ‘Wat een gave overuren heb ik gemaakt deze week’ dat leraar zijn een baan is, een bezieling, waarbij je blijft leren en ook jezelf constant blijft ontwikkelen. Jörgen schreef deze blog na een bijeenkomst van TheCrowd. Deze open professionele leergemeenschap is een platform voor onderwijsprofessionals die de regie voor een leven lang leren zoveel mogelijk in eigen hand willen houden en samen willen werken aan inspirerend onderwijs voor de toekomst. Jörgen rekent de uren waarbij hij zichzelf blijft ontwikkelen niet tot werktijd. Zo heb ik het ook altijd gezien. Dat is ook de reden, dat ik na mijn pensionering nog steeds diverse onderwijs-gerelateerde activiteiten bezoek. Zoals het Lerarencongres, de eindpresentatie van de Nationale Denktank, het symposium Scholen om van te leren, TheCrowd en de bijeenkomsten van de Stammtisch Duits. Dit laatste is een mooie mix van jong en oud, van pas afgestudeerd tot al enkele jaren met pensioen. Ook bezocht ik het Ontwerpfestival waar studenten van de educatieve minor van de Radboud universiteit hun lesontwerpen presenteerden. Docente Amber Walraven en praktijkdocent Gijs Palsrok die deze minor ontwikkeld hebben, verdienen een dik compliment.
Tijdens de ResearchED in Amsterdam, die ik volgde via periscope, vertelde Jelle Jolles dat het brein zich ook na je 25e nog kan blijven ontwikkelen. De omgeving is van belang. Dus een leven lang leren is zo gek nog niet. Samenwerken maakt dat mogelijk tot op hoge leeftijd. Dat samenwerken hèt onderwijswoord van 2016 moet zijn bewijzen ook de prachtige verhalen in #blimage en #onderwijsmomenten: een bron van inspiratie en mooie onderwijsvoorbeelden. Samenwerken, dé aantrekkingskracht van onderwijs!