In Nederland is door de afschaffing van de basisbeurs de druk op de studieketel alleen maar hoger geworden. Niet langer studeren dan nodig, want dat kost anders veel geld. De vraag is of we daarmee betere studenten afleveren. Het lijkt erop dat de kwantiteit telt en niet de kwaliteit. We worden steeds ouder, moeten langer doorwerken, maar de studieduur speelt geen rol in dit perspectief.

In Duitsland is het niet anders, maar volgens Carsten Baumgärtner van adviesbureau ‘Boston Consulting’¹ telt uiteindelijk wat een student met zijn tijd gedaan heeft.
Op de vraag of studenten aan Duitse universiteiten te veel tijd nodig hebben voor hun studie reageerde hij met de opmerking dat indien een student meer dan de nominale studietijd nodig heeft daar goede redenen voor zijn. Hun kantoor zoekt kandidaten die tot de 10 – 15 besten van een jaargang behoren. Baumgärtner geeft aan dat hij geen vast patroon kan ontdekken dat deze studenten meer tijd voor hun studie nodig hebben. Indien dat wel zo is, dan zijn er goede redenen voor.
Door de Bologna-Reform werd de studietijd verkort. Een gevolg van dit akkoord zijn in elk geval de compactere leerplannen die nauwelijks ruimte laten voor praktijk- of buitenlandervaringen. Volgens Baumgärtner zijn deze ervaringen juist belangrijk en hecht men minder waarde aan het feit dat een student langer dan de nominale studietijd nodig had. Het is belangrijk, dat een sollicitant laat zien dat hij uit de comfortzone is gekomen en zijn interessante cv’s belangrijker dan snel afstuderen.
Wat telt zijn uitstekende cijfers, analytisch denken, nieuwsgierigheid en de wil om iets nieuws te brengen. Daarnaast is van belang wat de sollicitant naast zijn studie gedaan heeft. Bijvoorbeeld een verblijf in het buitenland, sociaal engagement of topsport.

¹The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd adviesbureau, actief op het gebied van bedrijfsstrategie.

Bron: http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/campus/christian-baumgaertner-von-bcg-ueber-regelstudienzeit-14291769.html?GEPC=s33