Het zelf ontwerpen en delen van lesmateriaal is voor veel docenten nog een stap te ver. Toch gebeurt het al, meestal op kleine schaal. In KomenskyPost  schreef ik eerder al over een conferentie in Duitsland, waarbij men het eens was over de ondergeschikte rol van uitgevers. In Kassel geven docenten van de vakgroep mediavormgeving het voorbeeld.

Aan de Arnold Bode Schule in Kassel, een school voor beroepsonderwijs, hebben docenten lesmateriaal ontwikkeld voor het vak mediavormgeving. Hiermee zetten ze de uitgevers buitenspel. Bovendien is al het materiaal gratis online toegankelijk voor iedereen. Men heeft zelfs in maart een tweedaagse workshop georganiseerd voor collega’s uit heel Duitsland om kennis te maken met CODE.

CODE is een openbaar en gratis leerplatform dat vanaf 2015 gestart is. Het eerste jaar lag het zwaartepunt bij HTML und CSS en de komende 2 jaar richt men zich op Javascript, PHP en SQL. Het leerplatform biedt een raamwerk voor een formule, de vormgeving en omzetting van eigen internetprojecten zoals websites en banners. De inhoud bestaat uit voorbeelden, interactieve live-editoren, video-tutorials, informatieve overzichten, leersituaties, een uitgebreid script en leerkaarten.

Het gratis leermateriaal is te vinden op deze website:  http://code.arnoldbodeschule.de/

De afdeling mediavormgeving heeft ook een videokanaal op youtube: https://www.youtube.com/channel/UC1DnYl8fF-bMFrbX3-GTRwg