Het lerarenregister roept nog  vragen op zoals over de rol van commerciële aanbieders van nascholing.  Twee vragen vormden het uitgangspunt voor een reactie door de Onderwijscoöperatie, maar men koos de verkeerde woorden. En hoe zit het met de verplichte inschrijving in de KvK? 

In een poging om de rol van commerciële instellingen juist te duiden verbond men de woorden feit of fictie, waar of niet waar en de aanname onderzocht met twee vragen.

  1. Wordt het professionaliseringsaanbod van commerciële partijen opgenomen in het Lerarenregister?
  2. Moet een leraar het aanbod van een van deze partijen volgen om voor (her)registratie in aanmerking te komen?

Het antwoord op de eerste vraag is ja, maar niet zonder meer. Men moet aan voorwaarden voldoen.  Op de tweede vraag is het antwoord nee. Maar om  de begrippen feit en fictie te koppelen aan respectievelijk ja en nee is niet correct. Een beetje gemeen eigenlijk. Alsof bij vraag twee (fictie/niet waar)  de vraagsteller iets uit zijn duim gezogen heeft, een verzinsel dus. De Onderwijscoöperatie die even vals zong.

Om vervolgens aan te tonen waarom  vraag 2  onjuist is, gebruikt men de formulering ‘de aanname onderzocht’. Hiermee suggererend dat de kwestie grondig is aangepakt. Is dit om vertrouwen te wekken?  Wie even moeite doet, vindt de gevraagde informatie op de website.   https://www.registerleraar.nl/overregisterleraar

Zonder inschrijving in de Kamer van Koophandel geen validatie

De eerste hindernis  bij een aanvraag voor validatie  is voor een docent de voorwaarde dat je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Docenten zijn niet opgeleid met de bedoeling om hun opgedane kennis te verhandelen. Is dit wat de Onderwijscoöperatie wil stimuleren?  Bovendien vraag ik me af van wie is het intellectueel eigendom? Ligt dat bij de werkgever of bij de docent?

Feit is dat je zonder inschrijving in de KvK geen validatie aan kunt vragen. Feit is ook dat je door het volgen van goedgekeurde professionaliseringsactiviteiten zeker weet dat je punten tellen. Feit is ook dat je pas na herregistratie weet of ingevoerde maar niet gevalideerde activiteiten tellen. Dat kan dus vier jaar duren.

Diverse Facebookgroepen waarin docenten deelnemen door hun materiaal en  kennis gratis te delen bewijzen dat docenten niet uit zijn op geldelijk gewin. Meetups, Edcamps en diverse andere bijeenkomsten om te professionaliseren bevestigen dit nog eens. Een overzicht van gratis aanbod veelal door docenten zelf georganiseerd is hier te vinden. https://sites.google.com/site/docentscholinggratisaanbod/home/aanbod-vo

Waarom kan ik als docent zonder inschrijving in de KvK mijn workshop alleen laten valideren onder de paraplu van een commerciële instelling?

Het eerste aanbod is al binnen:

lr