“En een video met een interessante beschrijving van whithiness en het verschil tussen de ervaren en de beginnende leraar.” Zo luidde mijn reactie op onderstaande tweet van de Open Universiteit.

Whithiness is overduidelijk een verschrijving. In de video is sprake van withitness.   Ik had er nog nooit van gehoord.  De video spreekt mij erg aan, omdat daarin nu eens het onderscheid  tussen de ervaren en de beginnende docent beschreven wordt. De betekenis van withitness is ‘ the art of running a classroom while having eyes in the back of your head‘.  Waar beginnende docenten vaak tegenaan lopen is het overzicht behouden en anticiperen. In de video legt Charlotte Wolff precies uit welke vaardigheden de beginnende  docent zich nog eigen moet maken en dat is een proces dat  tijd nodig heeft.

In het  laatste jaar van mijn actieve docentschap nam ik deel aan een intervisiegroep op mijn school, het Mondriaan College. Het was een mooie mix tussen beginnende en ervaren docenten. Om de week kwamen we op vrijdagmiddag  na school bij elkaar.  Een jonge collega nam het voortouw en deed een oproep aan collega’s om deel te nemen. We startten met zeven collega’s. Tijdens een  coachingstraject  dat zij gevolgd had, werden bepaalde vragen gebruikt als rode draad bij het bespreken van een casus. Diezelfde vragen hanteerden wij  ook.

De opzet:

  1.  Uitleg van de casus:

a. Wie zijn er bij betrokken
b. Wat gebeurt er precies (feiten)?
c. Wat is jouw rol? Hoe voel jij je daarbij?
d. Wat zijn volgens jou de onderliggende systemen?

2. Het stellen van verhelderende, open vragen. Vooral  ervaren docenten moeten niet in de valkuil trappen om meteen adviezen te geven. Eerst moet het probleem duidelijk zijn.

3. Het herformuleren van de situatie.

4. Eventueel: meer vragen.

5. Vervolgens de advisering.

6. Welke adviezen neem je mee?
a. Voor de korte termijn:
b. Voor de lange termijn:

7. Afsluiting:
a. Hoe heb je het ervaren?
b. Wat heb je eraan gehad?

Heel belangrijk is de terugkoppeling tijdens de volgende sessie.

Een dergelijk intervisiegroepje kan ik elke school aanraden, maar zeker ook het bekijken van de video van Charlotte Wolff.