Waarom in eerste instantie geen vergoeding bij deelname aan meedenksessies of het testen van de website?  Worden docenten niet voor vol aangezien of denkt men dat de docent bezig is met vrijwilligerswerk? Ik noem het uitbuiten en profiteren van docenten. Gelukkig is er voortschrijdend inzicht bij de Onderwijscoöperatie.

Begin van dit jaar schreef ik een blog ‘Vijf jaar maar geen stap opgeschoten’ over het Lerarenregister waar ik mij in 2012 vol vertrouwen  aanmeldde en keurig alle professionaliseringsactiviteiten vermeldde. In diezelfde blog schreef ik ook dat er geen reiskostenvergoeding was voor het meedoen aan een ontwerp- later meedenksessie genoemd. Ik kreeg hierover op 24-01-2017 deze mail:

Beste mevrouw Cuijpers,

 Hartelijk dank voor uw bericht. De reiskosten voor het deelnemen aan een ontwerpsessie worden niet vergoed.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 Met vriendelijke groet, 

………………..

Team Backoffice registerleraar

Inmiddels zijn de verantwoordelijken van de Onderwijscoöperatie een andere mening toegedaan, want  reiskosten worden nu wel vergoed en ook ik ontving  twee weken geleden de gemaakte reiskosten. Ik moest wel zelf actie ondernemen.

In maart kreeg ik een uitnodiging om deel te nemen aan het testen van de nieuwe website voor het lerarenregister. Ik was verbolgen over het feit dat er weer geen vergoeding tegenover stond. Terwijl de docent nu zelfs enkele dagdelen kwijt zou zijn. Ik vroeg me af of er misschien een bloemetje af kon. In de blog ‘Test jij de nieuwe website voor het lerarenregister?‘ kon ik mijn verontwaardiging daarover kwijt. Inmiddels staat op de site vermeld dat deelnemers een onkostenvergoeding  ontvangen. Al wordt de hoogte niet genoemd.