Onlangs heeft Kennisnet Innovatie de mogelijkheid geopend om een onderwijskundig vraagstuk op het gebied van ICT in te dienen. Ik heb gevraagd om een digitale leerrouteplanner  die dient als leidraad  bij zelfstandig leren voor leerlingen. Helaas ontbreekt het leerlingen nogal eens aan zelfstandigheid bij de voortgang van hun studie. Jezelf de vraag stellen hoe je tot een oplossing kunt komen bij een probleem dat je tegenkomt en vervolgens zelf op zoek gaan naar het antwoord, dat is voor mij zelfstandigheid. Niet het constateren van een probleem en vervolgens wachten tot je de docent mee kunt delen in de les, dat je een probleem hebt en dan wachten op het antwoord. Op deze manier word je als leerling nooit zelfstandig en zul je in het vervolgonderwijs gedoemd zijn om te mislukken. Als docent heb ik een grote verantwoordelijkheid om juist deze zelfstandigheid te ontwikkelen, maar dan moet ik wel zorgen dat het leerproces zo is ontwikkeld, dat de leerling zelfstandig de leerroute kan bewandelen. Mijn taak is het om zo’n leerroute te ontwikkelen en met de huidige mogelijkheden op ICTgebied is dat een fantastische uitdaging.  De leerling moet daarom via de digitale routeplanner zelf keuzes kunnen maken hoe hij het beste resultaat kan bereiken met welke ICT- hulpmiddelen. Op dit moment heeft mijn vraagstuk 78 stemmen. Veel collega’s  en ook onbekenden hebben mijn voorstel gesteund. Ik hoop echt, dat de #4T2 denktank hiermee aan de slag gaat.