Van een collega van het Pax Christi College hoorde ik, dat ze samen met collega’s van de Alliantie bij  elkaar komen om examens te bespreken. Het leek mij een uitstekend idee om samen met collega’s van de ORIONscholen de examenbespreking Duits te houden. In overleg met Greetje Heijmans, rector van het Lorenz Casimir Lyceum in Eindhoven, heb ik drie bijeenkomsten georganiseerd: mavo, havo en vwo. Van de meeste scholen waren collega’s aanwezig en deze activiteit is voor herhaling vatbaar. Van deze bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt en opgestuurd naar het CEVO. Het is de bedoeling om komend schooljaar ook op andere vakgebieden overleg te hebben o.a. over de invoering van het ERK.