Verbinding en verbondenheid zijn twee sleutelwoorden  die het huidige onderwijs zouden moeten kenmerken. Verbinding heb je nodig  met de digitale wereld en verbondenheid  is een voorwaarde om de verbinding tot zijn recht te laten komen.  Verbondenheid vraagt om wederzijds vertrouwen van leerlingen en docenten om op de juiste manier  om te kunnen gaan met moderne media. Noem het lotsverbondenheid, want   wij moeten onze leerlingen leren omgaan met de digitale wereld die hun vorige generatie heeft gecreëerd.  Wij ontkomen daar niet meer aan.  Dit eist een voortdurende scholing van docenten om leerlingen de weg te wijzen in hun toekomst.  Een toekomst via de digitale snelweg: de verbinding.  Professionaliseren is noodzakelijk. Je hebt niet voldoende aan de kennis  uit het verleden om de toekomst vorm te schroefdopgeven.  Zelfs de wijnfles heeft zich aangepast: een schroefdop vervangt de zo vertrouwde kurk.  Een leven lang leren door docenten is een voorwaarde, want dan pas kan kruisbestuiving plaatsvinden. Datgene wat je hebt geleerd kun je toepassen in je dagelijkse lespraktijk en komt ten goede aan je leerlingen, maar ook aan jezelf. Wil je met plezier les blijven geven?  Zoek je collega’s en maak samen goed onderwijs.  Word bijvoorbeeld deelnemer van TheCrowd, een persoonlijk leernetwerk.