Op donderdag 30 mei was de bijna voltallige sectie Duits van het Mondriaan College te gast op het Goethe-instituut in Amsterdam. Deze dag is mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Platform. Vorig jaar heb ik een aanvraag ingediend voor een docent-assistent in het kader van het project van assistent tot docent 1e graads. Als tegemoetkoming ontvangt de sectie een bedrag van €1000,–. Dit bedrag kan rechtstreeks ingezet worden voor de begeleidingsuren van de docent Duits die de assistent-docent begeleidt of door de sectie Duits in overleg worden besteed. Als begeleider wilde ik deze vergoeding graag besteden aan een bijscholing voor de hele sectie. Het Goethe-instituut heeft de mogelijkheid voor een programma op maat. Wolfgang Schreiber, onze workshopleider, heeft eerst gevraagd waar onze interesses lagen en vervolgens een passend programma-aanbod gemaakt.

Jos, Etiënne en ik hadden als opstapplaats het station Oss gekozen. Stipt op tijd vertrok de trein richting Den Bosch waar Rita op ons stond te wachten. De aansluiting met de trein naar Amsterdam was te perfect: het was rennen om de aansluiting te halen. In Utrecht wachtte Bettina op ons en de sectie voor die dag was compleet. In Amsterdam werd op initiatief van Rita gekozen voor een sportieve actie, lopend naar de Herengracht. Mooi op tijd arriveerden we in het statige grachtenpand van het Goethe-instituut.
P1030420Wolfgang Schreiber startte met een vragenrondje over onze verwachtingen voor die dag. Vervolgens hebben we ons bezig gehouden met het thema woordenschat . Daarna kwam Lesen aan de beurt en hebben we ons kunnen verdiepen in jeugdliteratuur en welke boeken geschikt zijn voor met name de onderbouw. Ook kregen we enkele  didactiseringstips zoals het maken van een dominospel door leerlingen zelf.

P1030425Als derde programmapunt kwamen enkele duitstalige digitale methodes aan bod, waarbij we zelf op het smartboard konden oefenen. Jaloersmakend zo’n bord. Waarom hebben wij dat niet?  Uiteindelijk werden we nog overstelpt met prachtige leesboekjes, kalenders en dvd’s. We hebben als sectie een hele leerzame dag gehad en hebben  voldoende inspiratie opgedaan om het nieuwe schooljaar met leuke lesideeën te starten.  Wolfgang Schreiber als workshopleider is een echte aanrader. Met veel enthousiasme en goede tips heeft hij deze dag voor ons voortreffelijk ingevuld. P1030423

P1030427

Ter afsluiting van deze dag hoorde natuurlijk een etentje. P1030428