In december was ik samen met drie onderwijscollega’s uitgenodigd voor een minidebat op  de redactie van het Brabants Dagblad.  Aanleiding was het ontslag van een collega elders in het land vanwege het tonen van een onoorbaar filmpje aan leerlingen. Althans dat is wat wij ervan weten.

Het gesprek werd gevoerd rondom de vraag “Hoe ga je als leraar in deze tijd van sociale media met leerlingen om?” Mijn eerste opmerking had betrekking op de inhoud van de lerarenopleiding. Daar zou meer aandacht moeten zijn voor ethische kwesties. Dat is nu nog een hiaat.  Op dat moment was ik nog onwetend over de benoeming van dr. Wouter Sanderse tot lector Beroepsethiek van leraren  aan de FLOT. Via Twitter bereikte mij zijn lectorale rede en ik kan iedereen aanraden om die te lezen.

Sanderse stelt, dat  een goede docent vakinhoudelijk deskundig en didactisch vaardig is. Maar hij heeft ook een morele taak: eraan bijdragen dat kinderen en jongeren als mens kunnen floreren. Of die vorming slaagt, hangt mede af van het karakter van de leraar. Sanderse roept  onder andere de vraag op of we het karakter van de leraar kunnen professionaliseren.

Lectorale rede: http://goo.gl/Ek3nkJ