Vandaag kreeg ik via Twitter een verzoek om een enquête in te vullen over de gebeurtenis van afgelopen week in Frankrijk #CharlieHebdo. Maar al te graag had ik aan dit verzoek voldaan, want als taaldocent heb ik de vrijheid om zelf thema’s te kiezen waarover ik met leerlingen wil communiceren. Ik ben en nu zou ik willen zeggen ‘helaas’ met pensioen sinds 1-1-’15. Ik kan de actualiteit dus niet meer in de les brengen, maar ik heb dat wel altijd gedaan, omdat ik het belangrijk vind dat je als docent met kinderen een dialoog aangaat en hen tot denken aanzet over verschillende zaken, waarbij zorgvuldigheid een groot goed is. Leesteksten uit kranten en tijdschriften vormen daartoe belangrijke bronnen. Ook ik zou graag willen weten, net als de opstellers van de enquête Aldrik Visser en Henk ter Haar,  hoe leraren in een  situatie zoals afgelopen week (zouden kunnen) handelen en waarom ze dat zo doen. Het invullen van deze enquête,  kan daarbij helpen.