“Ik ben heel enthousiast om volgend schooljaar te starten met de opleiding”

Carola Lubberding is docent Engels aan het Mondriaan College in Oss. Zij geeft les in de onderbouw vmbo-t en havo en in een eindexamenklas vmbo-t. Daarnaast is zij mentor van een eerste klas vmbo-t/havo.

Onlangs was zij samen met twee collega’s, Nederlands en Natuur&Techniek, aanwezig bij de intakebijeenkomst van de Nederlandse school. Deze nieuwe lerarenopleiding duurt anderhalf jaar en bevoegde docenten werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van het onderwijs door onderzoek, ontwerpen en ondernemen.

Haar locatiedirecteur, Erik Jan Bakker, heeft Carola benaderd of de opleiding van de Nederlandse School (dNS) misschien iets voor haar zou zijn. Helemaal onbekend was deze opleiding niet. “Een jaar geleden had ik hier ook al van gehoord maar had ik het voorstel afgewezen, omdat ik het nog te onduidelijk vond over wat er van mij werd verwacht. Daarnaast had ik nog niet het idee dat ik er klaar voor was.” De bedoeling van deze bijeenkomst was een kennismaking met de deelnemers van dNS en met de opleiders.

Carola heeft er haar vrije tijd voor over om te professionaliseren. Over het feit dat het een zaterdag was, zegt ze: “Dat het op een zaterdag viel vond ik niet zo erg, omdat ik erg benieuwd was naar de bijeenkomst. Ik zag het meer als een studiedag en als eigen keuze. Daarnaast duurde het maar een ochtend en had ik in de middag nog genoeg vrije tijd.”

“Momenteel is het zo dat ik ruimte krijg van de schoolleiding om tijdens studiedagen of vergaderingen te delen wat ik heb geleerd.”

In het onderwijs is sprake van werkdruk. Voor de opleiding aan dNS is ruimte gemaakt in haar takenpakket. Voor Carola betekent dat concreet dat ze één klas minder gaat lesgeven bij een fulltime aanstelling (25 uur) en heeft ze een dagdeel vrij. Kortom, vrijdags heeft zij vrij voor deze studie.

Begin september start de opleiding met een introductieweekend en gaat de opleiding echt van start. Binnen de school zal zij opdrachten uitvoeren en onderzoeken doen.  “Ik weet nog niet welke opdrachten ik ga doen of welke onderzoeken er zijn. Dit is namelijk in samenspraak met mijn school en de Nederlandse School. Het moet in ieder geval een concrete verbetering van de lespraktijk worden. Dat het delen van je professionalisering met collega’s een groot goed is, wordt op het Mondriaan College in praktijk gebracht.  “Momenteel is het zo dat ik ruimte krijg van de schoolleiding om tijdens studiedagen of vergaderingen te delen wat ik heb geleerd.”

Om in contact te komen met onderwijsprofessionals maakt Carola sinds kort ook weer gebruik van Twitter. “Ik was hiermee gestopt, omdat ik vond dat er te veel nutteloze informatie voorbij kwam en ik het vervelend vond mijn tijd daaraan te besteden. Nu heb ik echter bepaalde accounts ontvolgd en afgesproken met mezelf dat ik één keer per dag op Twitter kijk en zo mijn tijd efficiënt besteed .”

Website van de Nederlandse school